De meeste landen hebben binnen het overheidsapparaat een veiligheidsdienst. Deze dienst dient de regering in kennis te stellen van zaken, van binnen en buitenland, die van belang zijn voor de staat en mogelijk een dreiging kunnen vormen waartegen moet worden opgetreden.
Zo heeft tijdens de koude oorlog de toenmalige regering het nodig gevonden om in de Nederlandse Antillen een veiligheidsdienst op te richten. In die tijd gingen communistische agenten van het Oostblok via Curaçao naar Cuba. De westerse landen wilden weten wie deze personen waren en of zij ook in andere landen van het gebied binding hadden.
De eerste hoofden van deze dienst werden in Nederland opgeleid door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Na de val van het communisme ging de VNA zich inlaten met zaken op de eilanden en in de regio die van belang waren voor de overheid. Het spreekt van zelf dat de ambtenaren van deze dienst zeer betrouwbaar moeten zijn met een degelijke achtergrond. Partijpolitiek is in een dergelijke dienst niet toelaatbaar. Op Curaçao is thans de veiligheidsdienst in opspraak door het uitlekken van een interne memorandum dat in de pers is verschenen. De huidige crisismanager heeft via de media zijn verontschuldigingen aangeboden voor dit feit dat voor tijd heeft plaatsgevonden. Het is te hopen dat de overheid hieruit lering trekt en erop toeziet dat slechts zeer betrouwbare personen bij deze dienst worden benoemd.
Johan Oldenboom,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).