Deze brief schrijf ik aan de Vertegenwoordiging van Nederland. Graag vraag ik uw aandacht voor de situatie op ons eiland Curaçao.
Zeer veel berichten circuleren over de integriteit van onze regering. Het lijkt erop dat slecht gedrag wordt beloond en goed gedrag wordt gestraft. Als burger ben ik niet in de gelegenheid om onderzoek te doen naar de waarheid. Gezien de ernst van de situatie is mijns inziens onderzoek echt noodzakelijk. Een onafhankelijk diepgaand onderzoek om de waarheid boven tafel te krijgen, wat die ook mag zijn.
Indien er sprake is van roddel, zoals de regering aangeeft, dan wordt middels onderzoek ook dit rechtgetrokken. De spanning op het eiland stijgt; het wantrouwen is groot. Een haat- en nijdissue: een dergelijke vijandigheid van bestuurders onder elkaar heb ik nog nooit meegemaakt hier op Curaçao.
Een meerderheid van de Staten wijst een dergelijk onderzoek af. Naar mijn mening wordt nu door deze Statenleden de indruk gewekt dat er iets te verbergen is. Waarom wordt een onderzoek anders afgewezen en staan de media bol van de ‘anti makamba’-gevoelens om voor de bevolking een rookgordijn te creëren, wat de aandacht afleidt van het werkelijke issue: de handel en wandel van diverse ministers.
Middels deze e-mail reageer ik op de oproep (van de heer Clift Christiaan, red.) in het Antilliaans Dagblad om mij tot u te wenden. In een bijlage doe ik u ook de tekst toekomen van een e-mail welke ik vorige week ontving en waarin sprake is van maffiapraktijken. Ik weet niet wie verantwoordelijk is voor de mail.
De situatie lijkt mij intussen dermate ernstig dat ik als bezorgde burger langs deze weg in actie kom, in de hoop dat hierdoor stappen ondernomen worden om de waarheid aan het licht te brengen en eventuele ‘slachtoffers’ van alle blaam te zuiveren, zodat de rust op Curaçao weer terugkomt.
Winnie Stegeman-Tanasale, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).