Geachte heer Donner, u wilt mij toch niet vertellen dat u en de gouverneur niets wisten van de inhoud van de memo’s van de VDC die nu bij de Curaçaose pers binnendruppelen? Wij wisten het in ieder geval niet! Wat is er onder hetgeen u al sinds eind 2010 weet nog meer wat wij nú nog niet weten?
Terwijl u wist dat wij niets wisten en u óók wist wat wij niet wisten, heeft u gezegd ‘Doe het zelf’. Doe het zelf tegen een regering die door u in het zadel is geholpen en/of gehouden. Niet bepaald elegant. Ik ben het ermee eens dat wij het zelf moeten doen. Toen u dat zei, wist u dat onze democratische instituties al meer dan een half jaar niet beschikten over de benodigde informatie om het zelf te kunnen doen; informatie die ons en onze democratische instituties in staat stelt om op feiten gebaseerde acties te ondernemen.
Daardoor zijn die instanties belemmerd in hun functioneren en blijft de Statenleden van de oppositie weinig anders over dan op te roepen tot buitenparlementaire acties, hetgeen thans gebeurt. Nu heb ik niets tegen buitenparlementaire acties, maar dan moeten die wel gebaseerd zijn op feiten en kennis van de politieke en maatschappelijke realiteit. U heeft ons echter de daarvoor benodigde informatie onthouden. Kortom, u speelt met vuur. Acties die niet gebaseerd zijn op kennis en inzicht gaan immers drijven op emoties.
U heeft vast wel eens gehoord van 30 mei 1969, maar heeft u enig idee van de emoties en de psychologische en ideologische processen die daarmee verbonden waren en/of daardoor zijn losgemaakt en nog steeds werkzaam zijn? Ik vraag dat niet zonder reden. De vele keren dat ik in diverse Nederlandse ministeries, in verband met onderzoek, besprekingen heb gehad over de situatie van Antillianen in Nederland werd ik verbijsterd door het gebrek aldaar aan kennis omtrent de Antillen.
Laat ik u verzekeren dat ook de interventiekraaiers in de Tweede Kamer, door de inhoud van hun gekraai, aantonen van die processen helemaal niets te weten en dat ook niet te willen. Ook zij spelen met vuur.
Er is echter meer dan alleen het feit dat u ons informatie heeft onthouden. Het gaat ook om de aard van die informatie. Een der ministers, Nasser El Hakim, behoort volgens een VDC-memo tot een politieke groepering in Libanon die contacten heeft met de terroristische Hezbollah.
U en de gouverneur wisten dat. U roept ons dus willens en wetens op om het op te nemen tegen iemand die zich direct of indirect met terrorisme verbindt en daarmee bewijst niet te schromen voor geweld tegen politieke tegenstanders.
U doet die oproep terwijl wij van die connectie met terrorisme niets wisten. U bent het met me eens dat ik niet hoef uit te leggen dat de oproep om het zelf te doen niet kan wanneer u tegelijkertijd ons alle hierboven bedoelde informatie onthoudt.
Zeker niet in een context waarin politieke medestanders van El Hakim niet alleen spreken van ‘body bags’, maar zij enkele jaren geleden al pogingen ondernamen om mensen in zo’n ‘bag’ te doen belanden.
Reinoudt van den Berkhof beschreef u in een van zijn beschouwingen eens als het tennismuurtje van het Koninkrijk omdat u alles zo goed weet terug te kaatsen. Als wij van u niet al uw voor ons letterlijk en figuurlijk vitale informatie ontvangen om het zelf te kunnen doen, zult u echter de geschiedenis ingaan als het zwarte gat van het Koninkrijk: wat er aan informatie ingaat, komt er nooit meer uit.
Ik wens u sterkte in de Tweede Kamer, want mijns inziens heeft u ook die verkeerd voorgelicht.
Hans van Hulst, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).