Met Korsou Uní maakt Curaçao kennis met een nieuwe pressiegroep. U bent welkom  en ondergetekende wenst u zeer zeker succes toe met de pressie die u gaat uitoefenen. Op de regering, juist ja, met de doelstelling om goed bestuur op het eiland te bewerkstelligen.
Maar als ik zeg dat Curaçao met uw komst kennis maakt met een nieuwe pressiegroep, dan zeg ik dat niet voor niets. Het betekent dat er andere pressiegroepen waren, die ook het licht hebben aanschouwd op grondslag van hun bezorgdheid met de ontwikkelingen op Curaçao. Helaas zijn ze opgehouden te bestaan of leiden een sluimerend leven, terwijl de negatieve ontwikkelingen op Curaçao juist wél hun koers hebben aangehouden, getuige het feit van uw vestiging.
De vraag is nu, hoe kunt u wel succesvol zijn, waar anderen gefaald hebben. Ik denk dan, dat u op drie niveaus uw kennis en kracht zult moeten bundelen.
Het eerste niveau is de bepaling van uw doelstelling en de kracht, die u ter realisatie hiervan ten toon zult kunnen stellen. U verenigt in uw groep wellicht alle belangrijke economische sectoren van het eiland. U bent de plaats, waar de politici komen om geld te halen voor hun politieke manifestaties. Begin dus om de politici in het vooruitzicht te stellen, dat er voor de komende verkiezingen alleen geld beschikbaar zal zijn, als zij nú verbeteringen in de bestuursstructuur en de bestuursuitvoering met u accorderen.
Het tweede niveau is hoe u denkt dat Curaçao bestuurlijk georganiseerd moet zijn om doorlopend een goede regering te kunnen bewerkstelligen. U kunt overigens de standpunten van uw leden zorgvuldig staven, door een enquête erover te laten uitvoeren door een erkend bureau of instantie. Daarmee verzekert u zich van een evenwichtige besluitvorming hierover en voorkomt u muiterij op het schip als de confrontatie met het politieke establishment volgt. Bij de besprekingen met de politieke wereld van het eiland moet u natuurlijk uw gewicht niet vergeten.
Het derde en laatste niveau is hoe u een proces kunt entameren, waarbij Curaçao een grote ideeënbus wordt voor de barrières die wij op onze weg naar een voorspoedige ontwikkeling tegenkomen, zodanig dat de (goede) projecten die hierbij naar voren komen niet alleen in het proces van de opheffing van de barrière worden opgenomen, maar gezien uw kracht ook een beloningsproces wordt ingesteld ten gunste van een winnend idee/project.
En op die wijze kunnen wij ook andere probleemgebieden in ons ontwikkelingsproces bewerken. Als wij dan daarvoor met de politieke bestuursstructuur en bestuursuitvoering goede afspraken hebben gemaakt omtrent goed bestuur op het eiland, dan kan het niet anders, dan dat Curaçao een gouden tijdperk tegemoet gaat. En dan is uw missie, door middel van pressiegroep Korsou Uní een goede ontwikkeling op Curaçao bewerkstelligen, natuurlijk supergeslaagd.
Hitzig Bazur, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).