Hierbij reageer ik op het artikel ‘Groei toerisme niet overal voelbaar’ naar aanleiding van een interview met de heer Rudi Valter, voorzitter van Casha, waarbij de heer Valter vertelt dat voornamelijk de aantallen verblijfstoeristen uit Venezuela en de Verenigde Staten sterk zouden zijn afgenomen. Zo zouden de leden van de Vereniging van Appartementen en Kleine Hotels op Curaçao (Casha) in de afgelopen periode een daling van het aantal verblijfstoeristen hebben geconstateerd van tussen de 5 à 6 procent.
Volgens mij heeft deze daling, met uitzondering misschien van de kleine hotels, niets te maken met een eventuele daling van de aantallen verblijfstoeristen uit Venezuela en de Verenigde Staten. Het is immers al jaren zo, dat verblijfstoeristen uit de Verenigde Staten en in mindere mate uit Venezuela, tijdens hun bezoek niet in appartementen en kleine hotels verblijven.
Zelf geeft de heer Valter in zijn interview aan, dat 65 tot 70 procent van hun gasten komen uit Europa, waarvan het merendeel uit Nederland, dus is er niets nieuws onder de zon. Om hieruit de conclusie te trekken dat de groei van het toerisme op Curaçao niet overal voelbaar is, lijkt mij erg kort door de bocht.
Dat de kleine hotels en appartementen nauwelijks wat merken van de directe vliegverbinding uit Italië is heel normaal, daar deze markt waarschijnlijk aantrekkelijke kamerprijzen aangeboden krijgt, en daarvoor ook meer aangeboden krijgt. De heer Valter doet er goed aan rekening te houden met de toename van de hotelkamers op Curaçao, en ook het groot aantal luxe appartementenresorts die onder andere op Jan Thiel erbij zijn gekomen. Door het toegenomen aanbod is de concurrentie gewoon groter geworden, ook voor wat betreft de kamerprijzen.
De Duitse markt zou een interessante markt kunnen zijn voor de kleine hotels en appartementen. In Duitsland is het bestaan en verblijf in gasthuizen al bekend, wat vergelijkbaar zou kunnen zijn met kleine hotels en appartementen, en veel Duitsers zouden de gezelligheid van dit soort verblijven op prijs stellen.
Het zou ook mogelijk en veel gemakkelijker moeten zijn voor Casha om bij kleine hotels en appartementen in te spelen op die persoonlijke service door deze door te trekken en de kennis van de Duitse taal als een pré bij hun verblijven naar voren te brengen. Voor Casha zou het inspelen op de specifieke eisen en verlangens van de Duitse markt een grote uitdaging en vergroting van hun marktaandeel kunnen zijn.
Het is een goed moment om van de kleine hotels en appartementen een ‘niche’ (speciale) markt te maken vooral voor de Duitse markt, maar die dan wel voldoet aan de gestelde eisen. Groei toerisme op Curaçao is misschien niet in alle sectoren voelbaar, maar is in ieder geval wel zichtbaar door de groei van de hospitalitysector op Curaçao.
Willy Neef, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).