We laten het goed tot ons doordringen:
1. Op 31 Januari 2011 schrijft Schotte aan Donner dat volksgezondheid prioriteit nummer één is bij het denken van zijn regering over de toekomst van de Isla;
2. Op 31 maart 2011 schrijft Schotte aan Donner: ,,Cruciaal voor de besluitvorming over de toekomst van de raffinaderij is wat de huidige exploitant Petroléos de Venezuela SA (PdVSA) als staatoliemaatschappij voor plannen heeft met de raffinaderij op Curaçao.”
Welnu, deze PdVSA - waarvan Schotte onze toekomst afhankelijk wil maken - produceert jaarlijks naast duizenden zieken, 18 vroegtijdige doden en 23 miljoen gulden extra medische kosten voor de overheid, 66 procent van het bedrag dat diezelfde overheid ontvangt aan huur voor de Isla!
Van deze oliegigant, die elk ander geciviliseerd land uit zou vliegen voor wat zij zich op Curaçao permitteert, wil Schotte zich afhankelijk maken. Met deze dodelijke ‘partner’ wil hij onderhandelen. Een kwart eeuw PdVSA heeft getoond dat er slechts onderhandeld kan worden op PdVSA-termen. De huidige uitstoot komt niet door technisch onvermogen. Overal elders voldoen PdVSA-raffinaderijen aan veel strengere normen dan die welke aan de Isla zijn gesteld. De huidige uitstoot verwijst dus naar onwil. Een kwart eeuw onwil dus. Die is een kwart eeuw lang versterkt door kortzichtigheid en lafheid van al die regeringen die in genoemde periode hun eigen wetten hadden moeten bewaken en dienovereenkomstig hadden moeten optreden, maar dat - zonder uitzondering - niet deden.
Zo bont als Schotte maakte niemand het. Uit 1 en 2 hierboven blijkt dat hij de weg volledig kwijt is. Het spoor van staatsman is hij bijster. Het hoeft geen betoog dat uit de combinatie van 1 en 2 blijkt dat hij Donner in de maling neemt. Nu kan de regering - of moeten we zeggen: Pueblo Soberano? - denken over Nederland en de relatie met Nederland wat zij wil, deze voor-de-gek-houderij krijgt op enig moment ongunstige gevolgen voor Curaçao. Tevens blijkt dat het Schotte volstrekt ontbreekt aan mensenkennis en aan overzicht van gradaties in intelligentie. Mogelijk doordat hij daarmee nog niet echt veel te maken heeft gehad, maar de gedachte dat Donner niet zou begrijpen dat hij door Schotte bij de neus is genomen, is veelzeggend voor Schotte’s geringe inzicht in de grotemensenwereld. Dat blijkt ook uit het volgende.
Ook in moreel opzicht is Schotte het spoor kwijt. Bespreken met PdVSA wat haar plannen zijn? Hoe lang duurt dat? Hoeveel maal 18 doden moeten worden opgeteld bij de 450 die de afgelopen kwart eeuw al zijn gevallen? Duurt het niet zo lang? We zijn al meer dan twee maanden, dus 3 doden, verder dan de met veel bravoure en al even veel gebrek aan realiteitszin door Schotte aangekondigde ontmoeting met Hugo Chávez. Welk begrip voor de problematiek van Curaçao verwacht Schotte van deze vriend van Achmedinejedad, Kaddafi en Assad, moordenaars van hun eigen volk? Elke betoonde afhankelijkheid van Chávez doet het aantal sterfgevallen stijgen. Schotte staat voor het morele vraagstuk hoeveel doden de toekomst van de Isla hem waard is. Tot nu toe dus al 3 en we mogen verwachten dat dit er heel wat meer zullen worden, want zijn uitspraken over prioriteit voor de volksgezondheid zijn geloochend door 2.
Het zojuist naar buiten gekomen concept-beleidsstandpunt en de daarin vervatte boodschap dat de raffinage-activiteiten op korte termijn uitsluitend binnen de bestaande normen kunnen plaatsvinden, het uitgangspunt is van de regering, is helemaal niets waard. Om twee redenen niet. Die bestaande normen behoren tot de ‘prehistorie’ van de olieraffinage en de aanslag op de volksgezondheid zal blijven. PdVSA zou er in andere landen niet mee wegkomen. PdVSA zal doden blijven produceren, ook als ze zich aan de normen houdt.
De tweede reden is dat, zoals de politieke en financieel-economische zaken er nu voor staan, PdVSA alle belang heeft bij de status quo en helemaal niet zit te wachten op de verandering die Schotte als belangrijk doet voorkomen. Denkt Schotte nu echt dat het anders is?
Ook wat het belang van Curaçao en zijn inwoners aangaat, is Schotte het spoor bijster. Hij komt niet op voor die belangen zolang hij de vraag wat Venezuela met de Isla wil, de cruciale vraag noemt. Als hij opkomt voor Curaçaose belangen, vraagt hij niet wat Venezuela wil. Als hij opkomt voor Curaçaose belangen, zegt hij waaraan Venezuela zich hier te houden heeft. Als hij opkomt voor Curaçaose belangen, komt hij met vooraf openbaar gemaakte voorwaarden, waaraan Venezuela zich houden moet bij de bedrijfsvoering op de Isla. Openbaar inderdaad, want dan krijgen wij duidelijk inzicht in de fooi waarmee we ons tot nu toe tevreden stelden en de honderden miljoenen winst van een dodelijk PdVSA.
Tot nu toe viel slechts de naam van Schotte. Ten onrechte, de minister voor Economische Zaken El Hakim zei in augustus op het partijbureau van MSI dat op Curaçao geen armoede hoeft te bestaan en hij gaat daarom overal goedkope mango’s halen. Over de fooi en de daarmee vergeleken gigantische winsten van PdVSA, hoor je hem niet. De top van MAN blijft salarissen opstrijken van de Isla. Wiels, die toch wel wat training nodig heeft om zijn grote mond tegen Nederland in een succesvolle praktijk om te zetten, laat willoos toe hoe Venezuela doet met Curaçao wat hij Nederland verwijt.
Dit gezelschap, van wie minister Constancia op 23 februari aan het gerecht schreef dat Isla niet de normen overschrijdt, wil Curaçao van zijn uitstootproblematiek afhelpen? Dit gezelschap wil Curaçao en zijn bewoners meer volksgezondheid geven? Bin bei! Lanta riba! Sta sp!
O ja, Schotte schreef ook aan Donner: ,,De regering is zich er tevens van bewust dat de (publieke) discussies worden gevoerd met een hoog emotioneel gehalte, hetgeen onvoldoende basis is voor deugdelijke besluitvorming van de zijde van de overheid”. Dat is het enige spoor waarlangs Schotte zich weet te bewegen: het kleineren van de oppositie. Daarmee wekt hij 18 doden per jaar niet tot leven en maakt hij de leugen van Constancia in de brief van 23 februari niet ongedaan. Dat zijn geen emoties, maar feiten en dat weet Donner ook.

Edgar A. Leito is van de politieke partij Moveshon Solushon Isla (MSI). Ook is hij mede-organisator van de protestmars zaterdag tegen de uitstoot door PdVSA: protestmarsvervuiling.com.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).