To: Monseigneur Secco
Cc: Paus Benedictus XVI
Langs deze weg wil ondergetekende, Johannes Henricus Baselmans geboren 20 mei 1954, u vragen zowel zijn geboortenamen als de status van Rooms Katholiek terug te nemen.
De reden hiervoor is het hypocriete optreden van u en uw rooms-katholieke kerk ten aanzien van kinderleed, -porno en -handel op het eiland Curaçao. Het misbruik van kinderen van uw volgelingen, oud fraters, pastoors en nonnen probeert u nog steeds te verloochenen, ontkennen en te onderdrukken. Ondanks dat er tot op de dag van vandaag nog steeds kinderen slachtoffer zijn onder uw kerk. Op internaten, tehuizen en stichtingen die allemaal zogenaamd onder God en Jezus Christus opereren is nog veel kinderleed. Als rooms-katholiek werkelijk nu nog vertegenwoordigt waar Jezus Christus voor stond en gepredikt heeft, dan was u nu niet zo laf om uw ogen te sluiten en zelfs te ontkennen wat er geweest is en wat er nu nog speelt.
In de oude geschriften heeft Jezus Christus gestaan achter zijn woord en handelen. Hij is daarvoor gestraft en gestorven, maar is achter zijn woorden blijven staan. Nu staat de rooms-katholieke kerk niet meer in voor hun daden en hun woorden en weet dit geloof niet hoe misselijkmakende praktijken nog recht te praten. Rooms-katholiek staat nu voor lafaards, heidenen en voor mensen die niet meer achter hun woorden en daden staan. Rooms-katholiek staat voor slijmen, imponeren en het verloochenen van de mensheid. Bang voor represailles, bang voor hun eigen hachje.
Als uw geloof werkelijk voor de mensheid was opgekomen dan had u nu ook toegegeven dat er wat goed mis is gegaan, en nog gaat. Helaas meent de kerk boven alles te staan, terwijl Jezus Christus juist tussen de mensen stond. De rooms-katholieke kerk is niets meer dan een politieke partij, die wel overal van mee wil pikken maar geen consequenties durft te dragen.
Omdat het rooms-katholieke geloof nu staat voor lafaards, verraders van hun eigen mensheid meent ondergetekende zich terug te moeten trekken van dit ziekelijk geloof. Rooms-katholiek staat niet voor menselijkheid maar rooms-katholiek staat voor veel leed, onderdrukking, hersenspoelen en kindermisbruik en dat alles nu nog anno 2010.
Bij deze levert ondergetekende zijn doopnamen Johannes Henricus in en wil hij geen deel meer uitmaken van uw rooms-katholieke geloof noch kerk. Hij wil niet langer deel uit maken van de laffe daden en houdingen die dit geloof en zijn kerk naar buiten dragen.
In de hoop dat u als predikers en gelovigen van deze kerk nog eens de durf gaan tonen waar Jezus Christus zo hard voor gevochten heeft en ook voor gestorven is.

John H Baselmans, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).