Een bericht dat veel aandacht heeft getrokken aan het begin van de week, is de beslissing van de directie van de ‘Fundashon Hospital Nobo’, om deze stichting te ontbinden. De reden hiervoor ligt in het feit, dat ze al heel lang hebben moeten wachten op een reactie van de overheid op een brief, waarin een aanbod wordt gedaan om een voorstel te doen met betrekking tot vervanging van de huidige directieleden door andere mensen. De Democratische Partij betreurt deze ontwikkeling ten zeerste en meent dat eens te meer wordt aangetoond dat iets verkondigen en het in praktijk brengen, twee verschillende zaken zijn. Er is in die zin blijkbaar fundamenteel niets in onze samenleving veranderd nadat we Land Curaçao geworden zijn.
Al heel wat jaren wordt er in onze gemeenschap over de bouw van een nieuw ziekenhuis gesproken, waarbij één ding zeker is: er is absoluut overeenstemming over het feit dat de gemeenschap een nieuw ziekenhuis nodig heeft. De discussies concentreren zich de laatste tijd op twee punten. Namelijk waar het ziekenhuis moet komen en hoe het ontwerp aangepast kan worden aan de lokale eisen.
Het leek er de laatste tijd op dat er consensus bereikt was over deze punten, en dat in 2015 Curaçao een nieuw ziekenhuis zou hebben. Dat was in ieder geval de indruk die gewekt werd, waarbij Curaçao de hoop gevestigd had op een team van deskundige Curaçaoënaars, die het proces zouden begeleiden.
Nadat een nieuw kabinet zijn intrede had gedaan, zowel voor- als nadat Curaçao ‘land’ werd, had iedereen er goede hoop op dat dit project snel voortgang zou krijgen en werkelijkheid zou worden in 2015. Er waren echter nog steeds de frictiepunten, zoals hiervoor aangegeven. Tot verbijstering van de gehele bevolking heeft de nieuwe regering een nieuw element toegevoegd aan de discussie. Een element dat niets te maken had met de inhoud ervan, maar wel rechtstreeks met de personen bij de Stichting. Op 18 oktober heeft de Stichting de overheid gevraagd om, als ze het niet eens waren met degenen die in het bestuur zaten, te komen met een voorstel om nieuwe mensen aan te wijzen. Dat is niet gebeurd, en de Stichting heeft besloten dat er niet langer gewacht kon worden, ook al omdat hun reputatie danig was aangetast. Zij hebben het boek gesloten.
De bevolking had er hoge verwachtingen van, dat in een nieuw Curaçao een drastische verandering zou zijn waar te nemen met betrekking tot de handelwijze van diegenen die verantwoordelijk zijn voor ons land; in die zin, dat zij daarbij niet hun eigen belang op de voorgrond zouden stellen. Bij een dergelijk belangrijk project als een nieuw ziekenhuis, is nu toch weer gebleken dat wij er nog niet klaar voor zijn om dichter bij elkaar te komen. De houding van de regering is rancuneus, egoïstisch en zonder mededogen. Aan de andere kant had de Stichting ook wel wat meer geduld en begrip mogen opbrengen, en niet het ego boven het algemeen belang moeten plaatsen. Curaçao heeft nu al zijn mensen nodig. Al twee keer in het verleden is een project van de Democratische Partij voor een nieuw ziekenhuis getorpedeerd. ‘Come on’ mensen, laat het deze keer niet weer gebeuren, dat de bevolking met haar noden, de hoop gevestigd op een koerswijziging in ons nieuwe land, teleurgesteld wordt. Het resultaat is dat weer de spelers vervangen zijn, maar dat het spel op dezelfde manier wordt gespeeld.
De Democratische Partij is van mening dat de regering haar starre houding moet laten varen, zonder emotie en vooringenomenheid discussies aangaat, en niet de mensen, maar de probleempunten moet bespreken. De overheid kan altijd de directie van de Stichting vragen om toe te stemmen in uitbreiding en een paar vertrouwenspersonen in de directie te laten opnemen. Gezamenlijk de discussiepunten in het plan oplossen, zoals de plaats en de aanpassing van het ontwerp aan de lokale situatie.
Anderzijds moet de Stichting zich in deze situatie ook meer flexibel opstellen, omdat het uiteindelijk gaat om een heel groot project voor het welzijn van de gehele bevolking. Zet de pijnpunten terzijde, en stel voorop dat het, nogmaals, om een heel groot project voor het welzijn van de gehele bevolking gaat, waaraan jarenlang zonder succes is gewerkt om het te realiseren.
Dit project moet evenzeer een uitdaging voor ons hele volk zijn. Wij dringen erop aan dat de bevolking van Curaçao beter verdient, en verwachten niet anders, dan dat zowel de regering als de Stichting hun verantwoordelijkheid nemen, om dit project te realiseren. Daartoe staan degenen die het volk gekozen heeft aan het roer van de staat, en daartoe zitten landskinderen, die goed voorbereid zijn door hun studie en zelfontplooiing in de Stichting. Om te werken voor het welzijn van het volk in het algemeen, ook al zijn er soms pijnlijke zaken.
Wij stellen voor om, wanneer dat nodig zou zijn, een commissie te komen van ‘wijze’ mensen, om beide partijen weer om de tafel te krijgen. Laat het belang van het land vanaf heden boven alles prevaleren, in het bijzonder boven het persoonlijk belang en gevoelens. Dat is de enige weg om dichter bij het volk te komen.
Lineke Jantzen,
secretaris DP
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).