Niemand kan oordelen over een ander. Maar als men iemand van dichtbij goed kent, krijgt men wel een indruk. Sta mij toe u iets te vertellen over wie Rafael Santana is. Hopelijk geeft dat sommige wijsneuzen iets te denken. Het is inderdaad opmerkelijk dat een ongeschoolde ‘rot-Dominicaan’ (Pap. ‘Dominikano desgrasiado’) is gekomen om de Bonaireaanse politiek te normaliseren. Om het gezond verstand en respect te herstellen, twee dingen die we lange tijd niet meer in de Eilandsraad hebben gezien. En hij doet het niet voor geld, niet voor macht en niet voor de show. Hij doet het omdat hij geeft om zijn tweede vaderland Bonaire en de Antillen.
Dhr. Santana heeft een karakter van goud. Hij heeft humor en moed. Hij is in staat persoonlijke tegenspoed kalm te verdragen, zonder hoop te verliezen. De enige fout die ik in hem zie, is zijn capaciteit om iets te veel te vergeven. Ik zie een grote toekomst voor dhr. Santana in de Bonaireaanse en zelfs Antilliaanse politiek. Hij is niet de eerste en niet de laatste die veel bereikt uitsluitend op basis van de ‘University of Hard Knocks’. Abraham Lincoln, de 16de president van de Verenigde Staten, had ongeveer 18 maanden school genoten. Hij was voornamelijk autodidact. Wikipedia zegt het volgende over hem: ‘He successfully led the country through its greatest internal crisis, the American Civil War, preserved the Union, and ended slavery’.
Ongetwijfeld zijn de betweters die hem op de radio ‘Dominikano desgrasiado’ noemen zonder enig respect voor zijn persoon, beter in staat de geciteerde volzin in het Engels te lezen en begrijpen dan Rafael Santana zelf. Maar met al hun hoog geschoolde achtergrond vergeten zij dat hij evenzeer mens is als zij. Hun opleiding heeft hen kennelijk niet bijgebracht dat discriminatie in een democratie niet thuishoort. God kijkt niet naar de verpakking. Hij kijkt naar de inhoud. Hij kijkt niet naar schoolopleiding en ook niet naar nationaliteit.
Een mens blijft een mens met al zijn zwakheden. En natuurlijk kan ook Rafael Santana falen. Maar er is geen enkele reden, waarom hij geen zitting zou kunnen nemen in de Bonaireaanse Eilandsraad. Ik denk dat hij ons allemaal zal verbazen. En waar hij juridische hulp nodig heeft, zal ik of een hem helpen. Vergeet niet dat dhr. Santana niet uw steun vraagt om gedeputeerde te worden. In tegenstelling tot vele anderen die ook de capaciteit ontberen om de functie van gedeputeerde te vervullen, erkent dhr. Santana dat hij die capaciteit niet heeft. Een kwestie van realisme en nederigheid. Zo’n persoon is zeker waardig om het volk te vertegenwoordigen. Hij is zeker in staat om in de Eilandsraad naar voren te brengen wat zijn stemmers wensen dat de overheid voor hen zal doen en om te controleren of het BC ook aan die wensen tegemoet komt. 
Eenvoudig gezegd: onderschat hem niet.

Michiel Bijkerk, Bonaire


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).