Ongeveer een jaar geleden heb ik tien prioriteiten genoemd. Het betreft wat ik toen noemde de ‘10 prioriteiten waar politici liefst over zwijgen’. De publicatie is gedaan in augustus 2016 ruim vóór de verkiezingen, die respectievelijk op 5 oktober 2016 en 28 april 2017 hebben plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat politieke partijen tijdens hun campagnes toen ’s lands situatie veel rooskleuriger schetsten, dan de situatie zich nu na een jaar laat blijken. Ik heb niets veranderd aan de formulering van de punten. Kijkt u zelf maar wat u na één jaar vindt van de ‘10 prioriteiten waar politici toen liefst over zwegen’, maar nu een droevige realiteit is aan het worden:
1. Politici vinden dat zij niet aan ideologie zijn gebonden, alleen de partij heeft een ideologie.
2. Lokale toevoer van water en elektriciteit is labiel. Aqualectra is bijna bankroet.
3. Na 10-10-’10 is geen nieuwe munt geïntroduceerd. Een mogelijke introductie van Amerikaanse dollar in plaats van de Antilliaanse gulden leidt tot halvering van de koopkracht van de consument en tot verdubbeling van de kosten voor levensonderhoud.
4. Uitvoeren van ruimtevaartvluchten vanaf Hato zijn niet gestart. De implementatie van het strategische masterplan voor toerisme levert tot nu toe geen duurzame resultaten op voor het lokale toerisme. Dit is mede ingegeven door de flexibilisering van Cubaanse economie. Er is sprake van een grotere toestroom van toeristen naar Cuba.
5. Er ligt geen rampenplan klaar voor een mogelijk faillissement van Insel Air.
6. Er is tot nu toe geen nieuwe overeenkomst met een operator om de werkzaamheden van de Isla-raffinaderij na 2019 te kunnen voortzetten.
7. Vanaf 2019 vervallen alle geldige overeenkomsten met andere landen in de offshore.
8. Vanaf 2019 begint de bevolking van Curaçao rente en aflossing te betalen over de overige 30 procent aan schulden, die niet onder de schuldsanering vallen.
9. HNO is een ‘witte olifant’.
10. Consensusrijkswetten voor de uitvoering van de slotverklaring van 2010 zijn niet afgeschaft.
‘What are the lessons learned?’ Een volk dat voortuit wil moet ten minste zich de ruimte gunnen op bepaalde momenten echt te gaan evalueren. En te proberen van de gemaakte fouten te leren, anders loop je de risico’s dezelfde fouten te blijven maken. Het volk blijft hangen in een ‘vicieuze cirkel’ zonder een stap vooruit. Deze willekeurige lijst is niet compleet, maar het laat in ieder geval zien dat er weinig van een voortuitziende blik bij politieke partijen bestaat, die in de toekomst willen kijken. Men zegt dat besturen is voortuitkijken, maar in de praktijk zien wij hier op Curaçao weinig van terug. Ik geloof dat er belangrijke reden hiervoor is. De reden ‘kort gezegd’ is: gebrek aan visie.
Sharnon Isenia,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).