Curaçao is niet gediend van politiek die leidt tot verdeeldheid onder het volk.
De laatste tijd is duidelijk te zien, hoe steeds meer een verschuiving plaatsvindt van politiek voeren op landsniveau naar aanvallen op persoonlijk niveau.
Het gevolg hiervan is meer onduidelijkheid en veroorzaakt op onheuse gronden extra verdeeldheid onder de bevolking.
Movementu Progresivo (MP) als politieke beweging hanteert basisprincipes die moeten bijdragen aan een politiek die boven dit niveau verheven moet zijn.
Enkele van deze basisprincipes zijn onder andere het waarborgen van onze democratie, gelijkwaardigheid, integriteit, transparantie en het ondersteunen van een regering die een betere toekomst biedt.
Het volk geeft middels hun stem tijdens verkiezingen vrij mandaat aan Statenleden om hen te vertegenwoordigen. Hierbij is er sprake van gelijke machtsverdeling over de eenentwintig leden die daar niet ‘à titre personnel’ staan, maar namens het volk en dat dient gerespecteerd te worden.
MP handelt op basis van deze principes en heeft altijd bereidheid getoond om met een meerderheid samen te werken die bereid is voor het volk te werken en de ruimte heeft voor medewerking.
Ondersteunen van een regering die een betere toekomst biedt wat ons eiland betreft, is een regering die randvoorwaarden schept voor een goed lopende economie, goede gezondheidszorg, onderwijs en een goed rechtssysteem.
Daarnaast is het van belang om te werken aan de integriteit van onze instituten. Het is van belang om structuren te introduceren die de integriteit van onze instituten waarborgt en willekeur uitsluit.
MP staat voor een andere vorm van politiek voeren. Een politiek die niet gericht is op persoonlijke aanval maar gericht is op vooruitgang van het volk. Een politiek, waarmee we bouwen aan een betere samenleving op Curaçao, in alle opzichten!

Marilyn Moses,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).