Kent u ook die uitdrukking als iemand een bijzondere leeftijd heeft bereikt en het hem/haar goed gaat:
,,Nou zeg, jij hebt het eeuwige leven!”
Eeuwige leven…
,,Meen je dat echt?” Dat krijg je te horen als je dit onderwerp aansnijdt. Behalve in kerken neemt niemand je toch nog serieus als je dit aanhaalt: het eeuwige leven. We moeten alle zeilen bijzetten om ten minste het hedendaagse leven in koers te houden op de levenszee. Een kompas naar het eeuwige leven is absurd voor niet-gelovige mensen.
En toch: letterlijk alles in ons bestaan is gericht op zo lang rekken van ons leven, het liefst ‘eeuwig’ leven.
Voorbeelden: geneeskunde, de cosmetica, alle gezondsheidstips, natuurgeneeskunde, yoga, Boeddhistische levenswijze, spartaanse gymsalons, alle gezondheidssporten, een dikke bankrekening en vul maar aan…….
Wie de deuren naar de spiritualiteit gesloten heeft en alleen en uitsluitend gelooft in lengte, breedte en hoogte zoekt andere alternatieven om het ‘lege gat’ tussen immanent en transcendent op te vullen. Volgens alle nieuwe ‘eeuwigheidsaanbidders’ bestaat er immers geen hiernamaals, geen gordijn tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld, waar spirituele mensen in geloven.
Een van mijn meest bewonderde docenten schrijft in zijn boek: ,,Die Liebe ist in unsrer Mitte: Haat is niet de tegenpool van liefde, maar macht in alle onpersoonlijkheidsfacetten is de tegenpool van liefde.”
In de inleiding gaat dr. Th. Bovet dan verder: ,,De liefde, ja, de volle, echte liefde in haar totale omvang is wellicht het meest werkzame wapen tegen de verharding en onpersoonlijking in deze wereld. We leven in een hoogst merkwaardige tijd. Nog nooit heeft de mens zoveel kennis vergaard over de natuur, over de genetische achtergronden van de mens, over armoede en welvaart. Nog nooit heeft de mens de beschikking gehad over zoveel technische middelen. Maar nog nooit is er zoveel gepraat, geschreven over de zinloosheid van het bestaan op aarde. Onzekerheid en angst houden miljoenen mensen in de greep.”
Dus, gegeven deze ‘zinloosheid’ menen de nieuwe ‘eeuwigheidsaanbidders’ uit dit aardse bestaan alvast een eigen gemaakt eeuwigheidsbestaan te bouwen.
Maar de realiteit van het leven leert ons dat die vlieger niet opgaat.
Lokaal gaan wij ten onder in het moeras van leugen en bedrog, corruptie, egoïsme, honger naar macht, geld en bezit. En wij vormen dan alleen maar een klein afbeeld van het grote wereldbeeld met precies hetzelfde.
Daarom geloof ik wel in Gods belofte om de mens met zichzelf te verzoenen, door Jezus, de beloofde Messias, om de vicieuze cirkel van alle ongerechtigheid, zonde en oordeel te doorbreken. Zijn woorden aan het kruis: ‘het is volbracht’ zijn goud waard.
Wie die liefde omarmt zal het eeuwige leven hebben.
Ik sluit dit ‘Ingezonden’ met een gedicht naar Christoph Blumhardt
Jezus, Heer der aarde,
Jezus, Heer van ware politiek
En van de maatschappij,
Jezus, Heer van het gezin
En de gemeenschap,
Van onze omgang met elkaar,
Van onze regels en gebruiken:
Dat is waar het op aan komt.
Bon Pasku di Resurekshon!
Ds. Jan Jonkman-em,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).