De formatieopdracht was klaarhelder: een interim-kabinet vormen dat de geplande verkiezingen van 28 april uitvoert. Formateur Ruthmila Larmonie-Cecilia aanvaardde de opdracht, waarop het interim-kabinet werd ingezworen. Vervolgens wordt de hoofdmoot van de opdracht luttele minuten later willens en wetens overboord gegooid: de verkiezingen van 28 april. Daarmee geven de formateur, alle ministers van dit interim-kabinet en al degenen in de Staten die dit steunen zelf aan een stel leugenaars te zijn. Als zij rechtschapen mannen en vrouwen waren geweest, dan hadden zij de opdracht niet aanvaard en/of teruggegeven.
Laten we de ‘wonder boy’ die de touwtjes achter de schermen in handen heeft even buiten beschouwing, dan kan iemand als Norberto Ribeiro zich niet langer in de spiegel bekijken. Nog maar enkele dagen geleden verklaarde hij ondubbelzinnig dat hij het proces naar 28 april geen strobreed in de weg zou leggen. Nu beweert en doet hij precies het tegenovergestelde. Als dat geen landverraad is?!?
Het interim-kabinet heeft een ‘atrako estatal’ uitgevoerd op de Curaçaose gemeenschap. Je hoeft het niet eens te zijn met welk politiek kamp dan ook, maar wat nu aan de dag wordt gelegd, is totaal onaanvaardbaar.
Om die ontwikkeling te stuiten is het nodig dat alle goedgezinde mensen in onze samenleving zich uitspreken en hun steun betuigen primair aan de gouverneur die in diverse hoedanigheden een wetmatig verloop van omstandigheden voor ogen heeft. Maar ook aan de leden van het Hoofdstembureau. Zij moeten zich niet door loze woorden van interim-BPD-minister Ribeiro laten leiden, maar door een geldig Landsbesluit, en niets anders. Voorts zijn er initiatieven voor een rechtszaak om de verkiezingen door te laten gaan op 28 april. Al deze personen, instellingen en organisaties kunnen dat alleen aan als de gemeenschap massaal achter hen blijft staan en zich niet laat meesleuren door leugens van de ‘nieuwe meerderheid’.

Frans Heiligers, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).