Sinds de Statenvergadering van afgelopen vrijdag, 17 februari jl., stellen de politieke partijen MFK (4 zetels), KdNT (3 zetels), PS (2 zetels), MP (1 zetel) en de zetelrovers Braam en Dannawi dat zij tezamen 12 van de 21 Statenzetels hebben en dus de meerderheid vormen in de Staten van Curaçao en het dus voor het zeggen hebben in ons nationaal parlement en daarmee in ons Land Curaçao.
Het eerste doel is nu de door het demissionaire kabinet-Koeiman uitgeschreven Statenverkiezing van 28 april a.s. op te schorten en, als het even kan, helemaal niet meer plaats te doen vinden.
Reden voor dit uitstel c.q. dit afstel is de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat partij PS (2 zetels) en de zetelrovers Braam en Dannawi na deze 28 april verkiezing hun goed betaalde Statenzetel zullen moeten inleveren bij gebrek aan voldoende achterban. En datzelfde zou ook weleens kunnen gelden voor enkele Statenzetels die nu nog bezet worden door MFK, KdNT en MP.
Dan resten er voor deze negatieve avonturiersclub onder leiding van onze door het Gerecht in Eerste Aanleg wegens valsheid in geschrifte, witwassen, bezit van jammers, valse aangifte van verlies diplomatiek paspoort en ambtelijke omkoping tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeelde ex-premier nog maar 8 van de 21 zetels in de Staten, of mogelijk zelfs nog minder. En dan is deze club dus weer terug bij af en is deze 2017 machtsgreep onder de regie van Schotte wederom mislukt en dat mag vanuit ‘de visie’ van Schotte c.s. en diens financiers natuurlijk niet gebeuren.
De voor 28 april a.s. uitgeschreven verkiezingen mogen dus koste wat het kost niet doorgaan, aldus deze negatieve avonturiersclub die immers niet de toekomst van Curaçao en van onze kinderen voor ogen heeft, maar voornamelijk puur eigengewin en het bedrijven van machtspolitiek. Dat hebben we in de jaren 2010-2012 ook reeds mee moeten maken en die verloren jaren heeft Curaçao nog maar net weer goedgemaakt onder de kabinetten-Betrian, -Hodge en -Whiteman.
Voormelde meerderheid in de Staten sinds 17 februari 2017 vertaalt zich echter ook getalsmatig en procentueel niet in de meerderheid van de op 5 oktober 2016 uitgebrachte stemmen. Volgens de Konseho Supremo Elektoral di Kòrsou zijn er bij de Statenverkiezing van 5 oktober 2016 in totaal namelijk 79.014 geldige stemmen uitgebracht.
Voor wat betreft de negatieve avonturiersclub van Schotte was de uitslag als volgt:
Schotte 8.854, Constantia 688, Pisas 656, Eduarda 208, Dos Santos 5.907, Ribeiro 175, Rojer 363, Córdoba 1.434
Cijntje 246, Larmonie-Cecilia 1.557, Leonora 85, Moses 2.952, Dannawi 439, Braam 202.
Totaal: 23.766 van de in totaal 79.014 uitgebrachte stemmen.
Dat wil zeggen 30 procent van de 100 procent uitgebrachte stemmen.
Nemen we de partij-resultaten onder de loep van de 5 oktober 2016 gehouden Statenverkiezing dan lopen deze getallen en dit percentage iets op, maar méér dan 50 procent van de uitgebrachte stemmen hebben deze avonturiers nooit weten te behalen, verre van dat:
MFK 12.573, KdNT 8.250, PS 5.323, MP 4.107, Dannawi 439, Braam 202.
Totaal: 31.029 van de in totaal 79.014 uitgebrachte stemmen.
Dat wil zeggen 39 procent van de 100 procent uitgebrachte stemmen.
Deze negatieve avonturiersclub die individueel niet meer dan 30 procent van de geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigt in Land Curaçao en die als partijcombinatie tezamen met voormelde twee zetelrovers niet meer dan 39 procent van de geldig uitgebrachte stemmen in Land Curaçao heeft weten te behalen, vertegenwoordigt dus absoluut niet de meerderheid van de op 5 oktober 2016 geldig uitgebrachte 79.014 stemmen!
Integendeel! De meerderheid is immers nog altijd 51 procent (oftewel 40.297 stemmen) en daarmee schieten deze Statenleden c.q. partijen en zetelrovers 21 procent respectievelijk 11 procent van de geldig uitgebrachte stemmen tekort.
Het in de media aan het publiek zo voorstellen als zouden deze vier politieke partijen en twee zetelrovers tezamen sinds afgelopen vrijdag de meerderheid van de Curaçaose bevolking vertegenwoordigen is dan ook puur kiezersbedrog en zal in de aanstaande verkiezingen ook worden afgestraft door al die kiezers die deze voornamelijk op eigen gewin en machtswellust uit zijnde lieden niet meer zullen verkiezen.
Deze getalsmatige (23.766 c.q. 21.029) en procentuele (30% c.q. 39%) minderheid van de op 5 oktober 2016 geldig uitgebrachte stemmen kan aan haar huidige 12 zetels in de Staten dan ook niet het recht ontlenen de meerderheid van de op 5 oktober jl. uitgebrachte 79.014 stemmen te verhinderen opnieuw hun stem uit te brengen bij de Statenverkiezingen van 28 april.
Doen zij dat toch, dan wordt het tijd voor een heel duidelijk burgerprotest op het Wilhelminaplein en elders op Curacao. Un Trump ta basta!
Lex Gonzales,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).