Onze politici gedragen zich als vreemde wezens, ‘aliens’, met een eigen systeem van geboden. Ze vormen een nieuwe ‘cult’. Wat is een cult? Het zijn volgers van een exclusief systeem van (religieuze) overtuigingen en praktijken; volgers van een onorthodoxe, extremist, of een valse religie of sekte die vaak buiten de conventionele maatschappij leven onder leiding van een charismatische leider. Curaçao plukt de wrange vruchten na een lange periode van slecht onderwijs, educatie, vorming van eigen mensen en ‘drop-outs’. Culten kunnen zich vormen door sociale implosies. Een sociale implosie is een gebeurtenis waar een subgroep zich van een grotere groep afscheidt. De subgroep verbreekt zijn verbinding met de grotere groep (vaak de samenleving als geheel), en hun hele sociale leven worden betrokken bij de kleinere groep. De cultbeweging wordt geleid door een charismatische leider die er valse overtuigingen op nahoudt. Het goede nieuws is dat de meeste van dergelijke sociale implosies van korte duur zijn. Er is slechts een kleine minderheid die voor een langere duur als cult voortduren.
De blijvende ontwikkeling van belangrijke sociaal intermenselijke aspecten zijn achterwege gebleven, zoals verantwoordelijkheid, solidariteit, plichtsgetrouwheid en (volwassen-) educatie. Zonder deze vervalt (een deel van) het volk in gebreken, zoals hebberigheid, kortzichtigheid, kortetermijndenken, graaicultuur en corruptie. Een slecht voorbereid volk dat ook straks onder plotselinge druk komt te staan van de technologische innovatieve ontwikkelingsgolf kan zonder een goede ontwikkeling van sociale intermenselijke aspecten volledig uit balans treden en komen tot een totale maatschappelijke instorting. Deze wordt geleid door het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy, welk moderniseringsproject inmiddels is verheven tot ‘pressure-cooker’ (snelkookpan) voor de versnelde economische ontwikkeling van Curaçao. Een versnelde technologische innovatie, zonder sociale innovatie, goede politieke aansturing, professioneel management, sociale begeleiding, adequate training, vorming en beheersing van levensbeginselen is vatbaar voor een TNT-sociale explosie, welke zijn weerga niet kent na de reeds beleefde 30 mei in 1969.
Eind vorig jaar heeft Curaçao plotseling een algemene staking meegemaakt, ‘pats boem’ zonder enig vorm van anticipatie. Zo’n plotselinge gebeurtenis is een symptoom in de aanloop naar een versnelde economische ontwikkeling. De samenklontering van problemen is een actieve kweekvijver voor het ontstaan van plotselinge schoksgewijze gebeurtenissen, de zogeheten ‘wildcards’. 9/11 is ook zo’n geval. Een ‘wildcard’ is synoniem voor een sociale ramp. Wat leidt ertoe dat een ‘wildcard’ als een plotselinge gebeurtenis kan ontstaan? ‘Wildcards’ zijn moeilijk te voorspellen. Je weet nooit precies wanneer zo’n gebeurtenis zal plaatsvinden. Er wordt allang gespeculeerd dat bijvoorbeeld een burgeroorlog in Venezuela zal uitbreken op basis van de heersende politieke situatie. Maar tot nu toe is er niets gebeurd. Desondanks zijn er bepaalde patronen en/of factoren te noemen, waaraan de ‘incubatie’ van een Wildcard is te herkennen. Het voortbestaan van ‘slecht bestuur’ en/of instabiel bestuur staat bovenaan deze problemenlijst. Aan deze lijst kan een hoop worden toegevoegd. Hierbij de belangrijkste: 1) Het mogelijke faillissement van Insel Air; 2) de perikelen rond de bouw van het ziekenhuis HNO, welke kan uitmonden in een ‘witte olifant’; 3) bedrijfsfinanciële problemen van Aqualectra; 4) groeiende armoede; 5) blijvende toename van werkeloosheid, en zo verder.
Kortom, de opeenhoping van problemen die tevens een grote sociale impact kunnen hebben, gecombineerd met slecht bestuur, zijn vaste ingrediënten voor een ‘wildcard’. Een verkiezing kan tot verandering leiden. Maar we hebben hier te maken met een cultfiguur in spé, die zich binnen een zeer gerespecteerde broedergemeenschap is aan het ontwikkelen tot extremist. Extremisten moeten flink worden aangepakt.

Sharnon Isenia, Curaçao

ADletters logo

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).