Geachte mevrouw Mc William. Ik hoop dat bij het geplande Ipko-bezoek (Interparlementair Koninkrijksoverleg) aan Oostpunt niet alleen de dubieuze overheidsbeslissing tot destructie van het grootste natuurgebied van Curaçao aan de orde zal komen. Zoals ook u weet, is deze beslissing genomen onder zware financiële druk van de eigenaren van Oostpunt en niet op basis van het principe van duurzame ontwikkeling. Geen van de door de overheid gehanteerde projectdossiers en onderzoeken kan de wetenschappelijke toets doorstaan.
Als u de Ipko-deelnemers echt een gebalanceerd beeld van de geplande ontwikkelingen op Oostpunt en de stand van zaken rond het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) wilt aangeven, zou ook de andere kant van het verhaal op tafel moeten komen. Het zou u sieren ook de professionele EOP-samenstellers van ROP, de wetenschappelijke specialisten van Carmabi en de voorzitter van Defensa Ambiental en Amigu di Tera voor het bezoek aan Oostpunt uit te nodigen.
Als u daadwerkelijk staat voor duurzame ontwikkeling van ons eiland en de schade aan de natuur zou willen beperken, zou u zich de komende jaren minstens hard moet maken voor wettelijke inbedding van MER-procedures (milieueffectrapportages). Ditzelfde geldt uiteraard ook voor minister Camelia-Römer.

Chris Schmitz, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).