De algemene staking van donderdag 15 september jl. heeft grote schade aan vele sectoren van onze samenleving toegebracht en toonde aan, dat er in onze samenleving krachten aan het werk zijn - die als het hun zo uitkomt - bereid zijn om onze gemeenschap te ondermijnen.
De vraag kan worden gesteld of hier sprake was van ‘economisch terrorisme’, temeer omdat het te bereiken doel in geen verhouding stond met de omvang van de sociale- en economische schade. Het hoofddoel om een regeling tussen de vakbond STGK en de aannemersvereniging af te dwingen, rechtvaardigde deze algemene staking op geen enkele wijze, omdat de belangen die voor de gemeenschap op het spel stonden te groot waren. Temeer, daar er al een kort geding tussen betrokken partijen op die dag op de agenda van het gerecht stond.
De stakende werknemers van Aqualectra waren de grootste boosdoeners, die zorgden dat 80 procent van onze eilandstaat Curaçao, gedurende een aaneengesloten periode van twaalf uur zonder elektriciteit was. Overigens was de actie van de leerkrachten ook moeilijk te rechtvaardigen. Wat moeten scholieren wel denken van degenen, die hen moeten voorbereiden op hun latere bestaan?
De volgende sectoren werden ernstig ontregeld:
De bevolking in het algemeen, waaronder zieken en ouderen in grote moeilijkheden kwamen door de hitte. Het is de vraag of het overlijden van sommigen hierdoor werd bespoedigd?
Geen enkele koelkast is gebouwd om gedurende twaalf uren de inhoud tegen de heersende temperatuur te beschermen. De vraag is hoevelen schade hebben geleden door bedorven producten?
Het toerisme, een van de activiteiten, die voor 25 procent bijdraagt aan het inkomen van onze gemeenschap, heeft een grote slag gekregen. Ongetwijfeld zullen vele toeristen voortaan een bestemming kiezen, waar men beter zijn of haar kostbare vakantie ongestoord kan besteden. Het uiteindelijke resultaat van deze algemene staking kan verder verlies van inkomsten en werkgelegenheid opleveren en dat in een reeds krimpende economie!
Het zakenleven. Alleen bedrijven met een eigen generator hadden de mogelijkheid open te blijven, maar in hoeverre hiervan gebruik werd gemaakt, laat zich raden. Velen bleven thuis uit angst ergens in een moeilijke situatie verzeild te raken. Kantoren zonder speciale voorzieningen, zoals een generator, moesten gesloten blijven.
De Isla-raffinaderij functioneerde niet en tegen 19.00 uur zag men weer de bekende rookwolken van dit complex opstijgen, die aantoonden dat men weer opstartte. De economische schade van een productie-onderbreking is enorm.
Eind van deze maand hebben wij weer verkiezingen. De bevolking doet er goed aan om zeer zorgvuldig te zijn met hun keuze. In het recente verleden hebben sommige politici met gemeenschapsgeld gesmeten, zoals wij onder andere in het Antilliaans Dagblad hebben kunnen lezen.
Sommige politici mengden zich ook in dit arbeidsgeschil en dat was een verontrustende zaak. Laten we de ervaringen van donderdag jl. in gedachten houden en met z’n allen trachten te zorgen, dat ons ‘Dushi Kòrsou’ economisch niet in verval raakt, zoals Venezuela en Suriname.
In een verdeelde wereld als de onze, zijn negatieve verrassingen niet uitgesloten. We moeten met elkaar zorgen om Curaçao leefbaar te houden.
J.M. Kooijman,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).