Het is niet de overheid die bepaalt welke instructietaal gebruikt dient te worden. In artikel 10 van de Landsverordening funderend onderwijs staat dat het bevoegd gezag (lees: schoolbestuur) beslist ten aanzien van de instructietaal. ADBrief 800
Wanneer het bevoegd gezag de instructietaal wil wijzigen op een van haar scholen, dan dient ze dat voornemen zestien maanden van te voren aan te kondigen in een lokaal dagblad met grote verspreiding.
Het probleem zit hem dan wel in de logistiek. Het is niet zo eenvoudig om gekwalificeerde leerkrachten te krijgen, de leermiddelen aan te passen en om rekening te houden met alle andere voorwaarden zoals vastgelegd in de wet.
Hein van Maarschalkerwaart, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).