Zelfs de rector van de ‘universiteit’ geeft het toe, de meeste studenten zijn onvoldoende geschoold of niet intelligent genoeg. Hij wijt dit euvel aan het onvoldoende beheersen van het Engels, Nederlands en zelfs Papiaments. Er moet nog hard gewerkt worden aan een naadloze aansluiting met de vooropleidingen, is zijn boodschap. De universiteit kan hier zelf weinig aan doen en blijft zich inzetten voor een hoog academisch niveau. Hoe dit aan te pakken blijft op die avond van de 37e verjaardag in nevelen gehuld. Toch ligt de oplossing voor dit taalprobleem voor het oprapen: op middelbare scholen wordt voortaan alleen nog onderwijs gegeven in het Engels, Nederlands en Spaans, dus talen met echte leerboeken. Dat Nederlands op dit lijstje prijkt, blijft voorlopig een historisch feit. Papiaments vervalt hiermee. De student is als bewoner van een klein landje voor zijn eigen ontwikkeling en toekomst gebaat met de beheersing van buitenlandse talen. Hij/zij mag nooit de dupe worden van nationalistische tendensen en doelstellingen. Dit moet zo helder zijn als koek.
Tot mijn verbazing verzweeg de rector een veel belangrijker oorzaak van het euvel. De braindrain die hier jaarlijks plaatsvindt. Sinds 1950 werden de ca. 300 intelligentste jongeren geëxporteerd om ergens anders (lees Nederland) te gaan studeren, ofwel 20.000 slimmeriken. In 1955 vertrok ik samen met o.a. Frank Martinus en Gilbert Wawoe. Om te voorkomen dat deze eilanden zonder eigen intelligentie blijven zitten, is vier jaar geleden door Plasterk 1,5 miljoen gulden aan het eiland ter beschikking gesteld. Plasterk hoopte daarmee studenten over te kunnen halen in de toekomst te kiezen voor lokale universiteiten. Daarnaast zou de kwaliteit van lokale universiteiten worden beoordeeld. Volgens Plasterk was dit vooral in Nederlands belang. Deze slimmerik draaide de zaak om, immers zij importeren en wij exporteren intelligentie. Het is daarom van levensbelang dat aan die misdadige praktijk een einde wordt gemaakt. Daar zijn andere maatregelen voor nodig dan een fooi van Plasterk:
1. De universiteit wordt drietalig, Engels, Nederlands en Spaans.
2. Studiebeurzen pas na een bacheloropleiding.
3. Een masteropleiding volgt de student in het buitenland.
4. Studiebeurzen geven recht op studies elders in de wereld.
5. Studies aan universiteiten in de regio krijgen voorrang.
6. Studiebeurzen alleen voor disciplines waar lokaal behoefte aan is.
7. De overheid garandeert aan afgestudeerden arbeidsplaatsen.
8. UvO profileert zich minimaal als regionale topopleiding.
9. UvO erkent opleidingen van de beste regionale universiteiten en omgekeerd.
10. De student volgt het derde jaar van zijn bacheloropleiding in het buitenland.

Prof. Carlos Weeber, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).