De directie van Refineria Isla Curaçao bv heeft terdege kennis genomen van het door de heer Arthur Donker ingezonden stuk, gepubliceerd in uw krant d.d. 5 januari 2016. In dit stuk verwijt de heer Arthur Donker Isla/PdVSA het feit dat een lokale kaarsenfabriek haar deuren moest sluiten vanwege een drastische stijging van de Isla/PdVSA verkoopprijs voor paraffine aan de kaarsenfabriek en dat als gevolg hiervan 52 gezinnen zonder werkinkomen kwamen te zitten.
Isla’s directie wil duidelijk stellen dat de Isla/PdVSA, conform haar overeenkomst met de lokale overheden, niet gerechtigd is om geraffineerde producten te verkopen op de lokale markt. Praktisch alle verkopen van geraffineerde producten verlopen via de overheids naamloze vennootschappen Curoil en Curgas.
Dus, de stelling van de heer Arthur Donker dat de kaarsenfabriek jarenlang paraffine bij Isla heeft ingekocht is volledig onjuist. Navraag van de directie van Isla bij de directie van Curoil maakt duidelijk dat Curoil al sinds enkele jaren geen paraffine heeft verkocht aan geen enkele lokale kaarsenfabriek.
Het is belangrijk om te melden dat de basis voor de bepaling van de prijzen voor geraffineerde producten sterk afhankelijk is van de prijsschommelingen op de internationale-/wereldmarkt. Als gevolg hiervan lag de gemiddelde jaar prijs per gallon paraffine die Isla/PdVSA in het verleden (2007-2012) aan Curoil heeft gefactureerd tussen 3,77 gulden (2009) en 6,09 gulden (2012). Na maart 2012 zijn er geen leveringen meer geschied door de Isla aan Curoil.
Het feit dat de kaarsenfabriek of enig ander bedrijf, hoe pijnlijk dan ook, haar deuren sluit en/of zal moeten sluiten kan niet op het conto van Isla/PdVSA geboekt worden. Deze onterechte stelling van de heer Arthur Donker is des te ongelukkiger aangezien het stimuleren van economische activiteit op Curaçao juist een van de prioriteiten van de raffinaderij is. Desalniettemin, verbaast het de directie van de Isla niet dat sommige mensen en/of organisaties in de samenleving al het kwade op Isla/PdVSA proberen te schuiven en erger nog zonder enige basis.
Tot slot, het schijnt dat de sociale investeringen van de Isla/PdVSA in de samenleving ter verbetering van de kwaliteit van het leven en de levensstandaard een doorn zijn in de ogen van sommigen. Weliswaar, zal dit de Isla niet ontmoedigen om verder te blijven bijdragen als een goede corporate citizen.
Directie Refineria Isla,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).