In het artikel ‘Ook Selikor is nalatig geweest’ in het AD van 7 januari jl. constateert PwC dat ‘ISO een keurmerk is dat niet dezelfde diepgang kent als audits op de werking van processen en systemen’. Ervan uitgaande dat hier wordt bedoeld ISO 9001:2008 merk ik op dat PwC beter zou moeten weten. Dit managementsysteem is bij uitstek gericht op de juiste opzet, structuur, efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen en hun systematische samenhang. Het klantenbelang heeft hierbij bovendien de allerhoogste prioriteit. Dit alles bij elkaar dient samen met de prestaties (lees: resultaten) van de systemen en processen planmatig te worden geëvalueerd; onder meer middels externe en interne audits. Dit laatste is een van de harde eisen die bij certificering tegen deze standaard op effectieve implementatie wordt onderzocht. Het ontbreken van een interne auditfunctie binnen de onderneming is met andere woorden een reden om het certificaat niet toe te kennen dan wel op te schorten. Ook is het zo dat de overige door PwC geconstateerde knelpunten in een ISO-systeem normaliter al onderdeel zouden zijn geweest van een intensieve risicoanalyse met daaropvolgende beheersmaatregelen.
Hetgeen PwC constateert lijkt me derhalve eerder te stoelen op het kennelijk ontbreken van iedere behoefte, zowel bij Selikor als bij de certificerende instelling, om de ISO-standaard op een professionele wijze inhoud te geven en op toegevoegde waarde te toetsen.
Aan de ISO ligt het zeer zeker niet gelet op de vele ondernemingen hier op Curaçao die op succesvolle wijze hun bedrijfsprocessen en systemen volgens deze norm hebben opgezet.
Gerard Kortz, Nederland

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).