Ik voel mij niet snel geroepen om over complexe zaken iets te vinden op Facebook, maar over de uitstoot van vervuilende stoffen van Isla (de raffinaderij) op Curaçao worden op dit moment zulke verhitte discussies ‘online’ gevoerd dat ik mij niet kon inhouden.
Ik blijf me erover verbazen hoe makkelijk geoordeeld wordt en hoe emotioneel deze discussie wordt gevoerd. Het lijkt er niet meer om te gaan of een vervuilingsnorm gehaald wordt of niet. Het hele bestaan van Isla staat ter discussie. Isla is een raffinaderij, natuurlijk is het vervuilend! What else do you expect? De vraag is niet of Isla vervuilend is, dat wisten we al. De vraag zou moeten zijn of Isla zich heeft gehouden aan de in 2010 door de rechter opgelegde normen.
Verrassend genoeg lijken Smoc en bondgenoten te vinden dat dit niet het geval is. In 2010 heeft de rechter - op voordracht van Smoc een onafhankelijke partij (StAB) aangewezen als de instantie die de metingen - voor de vijf jaren die zouden volgen - moet uitvoeren. Isla is met deze voordracht akkoord gegaan en StAB heeft elk jaar, conform de daarvoor geldende richtlijnen en afspraken de metingen uitgevoerd. Het advies gaat naar de rechtbank die vervolgens voor 2010, 2011, 2012 reeds heeft bepaald dat Isla zich netjes aan de nomen heeft gehouden.
Don’t take my word for it. Dit zijn openbare stukken. Iedereen kan ze inzien. Het rapport van 2013 van StAB is ook in het voordeel van Isla en ligt nu - sinds afgelopen juli - voor aan de rechter. Er is nog geen uitspraak. Kennelijk vindt Smoc dat StAB, let me remind you: de instantie die ze zelf hebben voorgedragen, niet onpartijdig genoeg is en hebben ze buiten de gerechtelijke procedure om TNO ingeschakeld. Het beslag komt hieruit voort. Smoc verzuimt in alle persconferenties te vermelden dat TNO niet de door de rechtbank aangewezen partij is om de metingen uit te voeren of te beoordelen. Again: don’t take my word for it, dit zijn openbare stukken.
Al jaren wordt een vrij agressieve campagne gevoerd tegen Isla met deze gerechtelijke uitspraak uit 2010 als breekijzer. Als Isla zich aan de voorwaarden houdt, wat is dan het probleem? Waarom lijkt de publieke opinie zich tegen Isla te keren? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat ik geen dag de krant (een van onze Nederlandstalige kranten) kon opendoen zonder op de voorpagina een stuk van Smoc of consorten tegen te komen. Ik weet ook dat Isla, schoorvoetend weliswaar, tientallen persberichten heeft uitgebracht - waarin wordt uitgelegd wat Isla allemaal doet om zich aan de normen te kunnen houden - die enkel in de Papiamentstalige kranten aandacht kregen, maar geen enkele keer in AD of Amigoe behalve om in een negatieve sneer ernaar te verwijzen. Don’t take my word for it: zoek de kranten zelf op.
Afgelopen week was de allereerste keer ever dat een persbericht van Isla de voorpagina van het AD heeft gehaald. Al het nieuws dat ze jarenlang hebben belicht was op zijn zachtst gezegd enigszins eenzijdig. De lezer heeft niet zelf mogen beoordelen wat ze van beide standpunten vindt, omdat ze er maar 1 voorgeschoteld kreeg. Vorige week nog kopte het Antilliaans Dagblad met ‘beslag blijft’. Als je verder leest zie je dat de rechter zich over de zaak zal buigen en op 10 november uitspraak zal doen. Een niet ongebruikelijke gang van zaken. Ik moet de Èxtra raadplegen om te lezen dat rechter Scholte heeft aangegeven dat het beslag gebaseerd is op een flinterdun rapport. Staat niet in Amigoe, staat niet in AD.
Ik kom terug op de vraag wat dan het probleem is als Isla zich aan de normen lijkt te houden? Ik weet het nog steeds niet, maar ik zou wel heel graag willen weten wie er in de afgelopen 5 jaar voor een grijpstuiver gronden en terreinen aan de verkeerde kant van Isla heeft gekocht. Ik vraag me af of de motieven van alle actoren wel zo nobel zijn. Gaat het wel om de gezondheid van onze mensen, of spelen hier grotere belangen? Het feit dat de advocate van de tegenstanders van Isla doodleuk tijdens de zitting (betreffende de dwangsom) verklaart dat als Isla die 75 mln. had betaald er niets aan de hand was geweest is wat mij betreft al een teken aan de wand. Als Isla deze dwangsom had moeten ophoesten betekent het dus dat de gestelde normen zouden zijn overschreden in het nadeel van de gezondheid van onze mensen. En dan zou er niets aan de hand zijn geweest? Serieus? Waarvoor zijn deze procedures dan bedoeld, om onze gezondheid te bevorderen of om geld te vangen? Hoe nobel zijn de intenties eigenlijk?
Indien men eigenlijk van mening is dat Isla sowieso moet verdwijnen, voer de discussie dan open en eerlijk. Dan kunnen mensen zuiverder in gesprek gaan. Natuurlijk is het niet ideaal om onder de rook van Isla te wonen. Daarom zijn hier ook normen voor afgesproken. Zou het voor de kwaliteit van de lucht beter zijn als we geen Isla hadden? Natuurlijk, sure, maar dat is niet de realiteit. Als we een andere realiteit willen moeten we hier een plan voor maken en er naartoe werken. Oordelen is makkelijk als je in je werkzame leven reeds je brood hebt verdiend of als je inkomsten van elders komen. De aanwezigheid van Isla op ons eiland is een realiteit, punto. Velen zijn ervan afhankelijk voor hun broodwinning. Willen we een andere realiteit zonder dat onze economie instort, moeten we hieraan werken, stap voor stap. Het zonder beleid sluiten van Isla is niet in het voordeel van ons eiland. Voor verandering is tijd en visie nodig. Daarin is geen plaats voor juridische arrogantie, misplaatste emoties of eenzijdige journalistiek. Shonan, laat je leiden door de feiten en niet door de meningen. Again: don’t take my word for it, doe je eigen onderzoek.

Monique Rhuggenaath,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).