Laat ik u op de hoogte brengen van een paar feiten die u vergeet te vermelden in uw betoog gisteren. Overigens, maakt het ons of de bewoners onder de rook van het Isla/BOO-terrein niet uit wie de giftige stoffen uitstoot, feit is simpelweg dat er te veel wordt uitgestoten en de mensen onder de rook ziek worden en zelfs vroegtijdig overlijden vanwege de enorme giftige uitstoot.
U heeft gelijk dat niet alleen de Isla verantwoordelijk is voor de uitstoot, ook de BOO is hier debet aan, echter, wat u vergeet te zeggen is dat de brandstof van de BOO direct wordt geleverd door de Isla. Omdat de grootste troep van de Isla als brandstof aan de BOO wordt geleverd om op te stoken, en zij verplicht zijn uw rommel af te nemen, is de Isla uiteraard (deels) wel verantwoordelijk voor deze uitstoot van de BOO. De vervuiling van Isla en BOO gaan wat dat betreft hand in hand...
Wat u overigens ook vergeet te vertellen is dat de norm van 80 mg/m3 voor SO2 (zwaveldioxide) destijds is afgegeven voor de uitstoot van zowel de BOO als de Isla samen! Dat deze bedrijven nu zijn gesplitst zou ook moeten inhouden dat de uitstootnormen gesplitst zouden moeten worden per bedrijf, dus beide 40 mg/m3. Dit is al jaren bekend en ligt op het bordje van de Milieudienst, maar door deze lakse en incapabele Milieudienst is dit nooit goed geregeld.
Deze norm van 80 mg/m3, waar komt die eigenlijk vandaan? De SO2-norm wereldwijd die voor mensen nog gezond geacht wordt, is 20 mg/m3. De totale uitstoot SO2 is hier gemiddeld per jaar 170 mg/m3 met uitschieters naar 1.200 mg/m3 per uur. In Pernis is het jaargemiddelde 7 mg/m3 terwijl daar een veelvoud aan raffinaderijen op een kluitje staan. De internationale norm is tegenwoordig 20 mg/m3... Ergens in de 80’er jaren vond overheid Curaçao dat 80 mg/m3 wel kon, maar deze norm is nu dus volledig uit de tijd en internationaal ook niet meer veilig bevonden... Milieudienst Curaçao... Zucht... Oorverdovende stilte...
Overigens, toen de BOO en dus ook de Isla plat lagen, betroffen de metingen hooguit 10 mg/m3. Dat de Isla en BOO samen voor minimaal 94 procent van de giftige uitstoot zorgen is hiermee ook bewezen!
Het is ook bewezen dat mensen van te veel SO2 verschillende aandoeningen kunnen krijgen zoals astma, hartklachten, bronchitis, neus en keel-irritatie. Maar waarom SO2 meten? Het is bekend dat de mate van andere schadelijke stoffen vaak in correlatie staan met SO2. Dus: als er veel SO2 in de lucht zit, zal er ook veel andere rommel in de lucht zitten en dat is inderdaad het geval, zoals blijkt uit de metingen van GGD Amsterdam in november 2014 (5 keer overschrijding norm benzeen en 30 keer overschrijding norm tolueen, beide extreem gevaarlijke stoffen) en maart 2014 door Mote (180 keer overschrijding norm benzapyreen) (kijk naar dit 'gezellige' plaatje: http://www.cleanaireverywhere.com/downloads/GevaarlijkeStoffen.jpg)
Dus heer Gijsbertha, ik begrijp dat u dit moet verkondigen omdat u op de loonlijst van de Isla staat, maar ik kan me niet voorstellen dat u niet beseft welke enorme gezondheidsrisico's uw landgenoten onder de rook van de bevolking lopen door uw werkgever.
Het zou u sieren als u stopt met het verkondigen van deze onzin en u en uw werkgever het complete plaatje voorlegt aan de bevolking, u vervolgens uw verantwoording neemt en zorgt, samen met de BOO, dat de uitstoot onder internationale normen blijft en uw landgenoten gezond blijven!
Kinderen van 5 jaar oud met astma zoals ik die vandaag in Marchena weer heb gezien en gesproken samen met een journalist is NIET normaal, en dat weet u!
Marc Verkade,
Stichting Clean Air Everywhere
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).