Geachte minister van der Horst,
De afgelopen weken heb ik met interesse het gebeuren in de media gevolgd rond de in opspraak geraakte ambtenaar, die door de regering ontslag is aangezegd omdat de bewuste ambtenaar u op een sociale netwerksite heeft verwenst door gebruik te maken van de afkorting BDKBM. U voelde zich hierdoor zeer ernstig beledigd. Dit was voor de ministerraad reden genoeg om de ambtenaar in kwestie ontslag aan te zeggen.
Ik ben het volkomen met u eens, want inderdaad is het op Curaçao nog steeds zo dat ambtenaren onder alle omstandigheden respect moeten hebben voor autoriteit. Dergelijk gedrag kan niet worden getolereerd.
Zaterdag konden wij uit de kranten vernemen dat de ambtenaar ondertussen in de gelegenheid is gesteld u zijn excuses aan te bieden en dat dit ook tijdens een onderhoud op uw kantoor is gebeurd. Of hij hierdoor zijn baan zal kunnen behouden was niet helemaal duidelijk.
En nu mijn vraag aan u: wat zijn de gevolgen voor een minister indien de rollen zijn omgedraaid? Met andere woorden, indien het een minister betreft die bijvoorbeeld een president-commissaris van een overheids-nv met gelijke bewoordingen heeft verwenst, want ook dit heeft plaatsgevonden!
Gezien zijn voorbeeldfunctie in onze gemeenschap blijft in mijn ogen niets anders over dan dat hij zijn ontslag als minister moet indienen, of gaan wij hier te maken krijgen met ‘Klok ta bati pa tur hende bai misa, i e mes ta keda’fo’ / De klok roept alle mensen naar de kerk, en hij blijft er zelf buiten?

Met vriendelijke groet,
Rudy Sprock, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).