Beste lezer, nu dat het jaar ten einde loopt, laten we positief zijn en onze krachten bundelen om bij te dragen aan de ontwikkeling van Curaçao en de kwaliteit van ons leven.
Ik ben positief, onder andere door de beslissing om met de bijscholing te beginnen van de werkloze jongeren zonder een afgeronde opleiding; door de steun aan probleemgezinnen in sommige buurten. Ik heb deze twee aspecten heel nadrukkelijk aan de orde gesteld, omdat de kwaliteit van ons leven afhankelijk is van het functioneren van onze gezinnen, hoe het kind wordt opgevoed, hoe de vader - al dan niet aanwezig - zijn verantwoordelijkheid aanvaardt voor het kind dat hij heeft geplant, en hoe de buurtbewoners met elkaar omgaan om een prettige en verantwoordelijke leefomgeving te scheppen.
Het doet me goed te lezen dat 11 jongeren hun training bij de militairen hebben afgesloten, waar hen discipline en verantwoordelijkheid is bijgebracht. Ik ben dankbaar dat ik een beetje heb kunnen helpen bij de overeenkomst met ‘Herstelling’ uit Amsterdam, die nu belast is met de training van onze jongeren bij Fort Beekenburg. Ik weet dat er verscheidene stichtingen betrokken zijn bij de nascholing van onze jongeren, en dat de belangstelling groeiende is om onze ambachtsscholen nieuw leven in te blazen. Feffik geeft het goede voorbeeld, waar veel van onze jongeren allerlei ambachten wordt bijgebracht, waardoor zij in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de gemeenschap en verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen gezin.
Ik ben tevreden over het huidige beleid om te herstellen wat in het verleden verloren is gegaan. Worden er fouten gemaakt? Natuurlijk: de mens is niet perfect! Maar onze beleidsmakers werken hard en durven impopulaire en noodzakelijke maatregelen te nemen. De belasting is verhoogd om recht te zetten wat in het verleden werd verwaarloosd. Nu wordt de last op onze schouders geleidelijk aan verminderd, want men is erin geslaagd de situatie te verbeteren.
Het belangrijkste is dat het ons is gelukt het vertrouwen in Curaçao te herstellen, omdat het duidelijk is dat het huidige beleid serieus gericht is op eigen verantwoordelijkheid.
Er zijn nog veel grote uitdagingen die aangepakt moeten worden, zoals het functioneren van het ambtenarenapparaat, waar decennia lang mensen werden aangesteld zonder te letten op hun capaciteiten. Deze gewoonte kost enorm veel geld, zonder dat het apparaat optimaal functioneert. Het is te hopen dat men nu wel erin zal slagen ons ambtenarenapparaat te saneren.
Een andere uitdaging is de modernisering van ons onderwijs om verantwoordelijke burgers te kweken, die kritisch en voldoende onderlegd en proactief zijn om optimaal te kunnen functioneren in een wereld, beheerst door de technologie, waar een meedogenloze concurrentieslag aan de gang is!
We hebben de eerste stappen gezet, maar moeten het proces versnellen en bij de basis beginnen, waar het 0- tot 5-jarige kind de fundering is voor de verdere ontwikkeling van de komende generatie. En ook in dit aspect heeft men blijk gegeven zich bewust te zijn van deze uitdaging.
Onze gezagsdragers zijn hard aan het werk. Nu moeten ook wij aanpakken en onze verplichtingen nakomen. Laten we tonen dat we een ijverig volk zijn, verantwoordelijk, proactief, dat niet blijft wachten totdat hemelse gaven in onze handen vallen, maar dat wij zelf weten van aanpakken en goed gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die wij zelf hebben geschapen om te kunnen schitteren en zeggen: ,,Ik ben Curaçao en ben hier om te blijven!”
Een Voorspoedig 2015 in Eenheid Verbonden.
Joseph ‘Jopi’ Hart,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).