Met de bijna grenzeloze reislust die de coalitie (regering én Staten) met premier Gerrit Schotte (MFK) voorop aan de dag legt - deze week weer India; half dienstreis maar waarschijnlijk vooral half privé - zou je mogen verwachten dat het kabinet en de minister-president inmiddels enig gevoel hebben ontwikkeld voor hoe het er in de grote wereld aan toegaat. Maar onlangs bleek tijdens een persconferentie van een uur en drie kwartier dat de regeringsleider weinig heeft opgestoken van al die buitenlandse bezoeken en ontmoetingen met staatshoofden, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Want zijn (aanvankelijke) reactie op de aanscherping van de internationale sancties tegen Iran is een blunder waarmee hij de toch al niet smetteloze reputatie van het jonge land Curaçao binnen maar ook buiten het Koninkrijk veel schade heeft toegebracht. Het is volkomen onbegrijpelijk waarom hij juist bij dit internationaal - zeker bij de bevriende naties van het Koninkrijk en Curaçao - gevoelige onderwerp zonodig een grote broek moest aantrekken. Dat was niet om de inhoud, want er mag vanuit worden gegaan dat de premier net als de complete vrije westerse wereld verontrust is over de mogelijkheid dat een verderfelijk regime als dat in Teheran kernwapens in handen krijgt. Door zo openlijk (live voor radio en televisie) zijn bedenkingen te uiten over de argumenten voor uitbreiding van de handelsboycot met een land dat zijn volk onderdrukt, heeft Schotte Curaçao te kijk gezet als een bondgenoot op wiens loyaliteit niet zonder meer kan worden vertrouwd. Gevreesd moet worden dat deze uitglijder behalve in Den Haag ook in Brussel (Europese Unie) en in Washington (Verenigde Staten) is opgevallen. Dat is een hoge prijs voor een doorzichtig trucje uit de Chávez-school: binnenlandse onvrede beteugelen door af te geven op de ‘boze buitenwereld’. Niemand die blij is met nog hogere energietarieven, maar de Curaçaose burger heeft wel grotere zorgen aan het hoofd en beseft terdege dat Curaçao in zijn eentje niets uithaalt tegen de stand van wereldolieprijs. Niet alleen over de integriteit van premier Schotte bestaan gerede twijfels, ook aan zijn politieke antenne mankeert het een en ander. Curaçao en de regering van Curaçao willen zich toch niet in het rijtje scharen van Rusland, China, Venezuela en vooral Iran? De kwestie kwam vrijdag kort aan bod in de Rijksministerraad, maar gelukkig had de Curaçaose Gevolmachtigde minister, Schotte partijgenoot Sheldry Osepa, in Den Haag al sussende woorden gesproken en aangegeven geen problemen te voorzien. En zo geschiedde.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).