Voor de tweede keer in korte tijd is de minister-president - wat in hedendaagse jeugdtaal heet - ‘gedist’. Als jongeren die veel gebruik maken van sms, msn en andere elektronische communicatiemiddelen als BB-ping elkaar ‘dissen’, dan zetten ze de ander even op z’n plek (terug). Dat gebeurde met premier Gerrit Schotte (MFK) recentelijk eerst door Ombudsman Alba Martijn en gisteren door coalitiegenoot Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS). In beide gevallen heeft Schotte het zelf uitgelokt. Allebei antwoordden zij de regeringsleider weliswaar volstrekt respectvol - terecht, zoals het hoort - maar gaven tegelijk toch wel fijntjes aan dat de regeringsleider fout zit. In het geval van Martijn in zijn (telefonisch doorgegeven) taakopdracht aan de Ombudsman. ‘De Ombudsman van Curaçao is in de uitoefening van haar taak een van de overheid onafhankelijke ambtsdrager’, schreef Martijn. Wat Schotte probeerde, is ‘afbreuk’ te doen aan deze onafhankelijke status en deze ‘aan banden’ te leggen. De Ombudsman gaat er maar van uit dat hier sprake is van een ‘staatsrechtelijk misverstand’.
Het is het zoveelste misverstand, incident of misslag van deze zijde van de minister-president, dat daarna diverse keren werd afgedaan als onzorgvuldige lezing van (pers)berichten, onjuiste weergave van zijn woorden en zelfs een grapje. Zoals in het geval van zijn opmerking over het afluisteren van rechters en officieren van justitie.
Geen grap was de kwestie vorige week in de Staten, waarbij hij door parlementsvoorzitter Asjes terecht erop werd gewezen dat vragen van Statenleden - óók van de oppositie - gewoon beantwoord moeten worden, ook al gebeurt dit door bestuurders van overheids-nv’s. Aan de strakke grimas van de premier was te zien dat hij deze actie niet kon waarderen en dat liet hij dan ook formeel in een brief weten. Maar opnieuw krijgt Schotte het hard terug: elke parlementariër heeft het ‘infomatierecht’ en door een Statenlid gevraagde inlichtingen dienen binnen een redelijke termijn verplicht te worden verstrekt. Een ondoordachte actie dus van de premier, zoals het aanpakken van de Ombudsman en het corrigeren van de Staten, die er niet toe bijdragen de wegens integriteitsissues al verslechterde reputatie te verbeteren. Sterker, dit is ‘add insult to injury’; Schotte maakt het op deze manier alleen maar erger. De discussie met Ombudsman en Staten over ‘checks & balances’ zijn hopelijk te beschouwen als groeistuipen in een jonge democratie. En het democratisch spel moeten volgens de spelregels worden gespeeld door alle deelnemers. Anders wordt hij of zij ‘gedist’.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).