Gevreesd moet worden dat Curaçao - de huidige politieke meerderheid van Curaçao - bezig is zichzelf buitenspel te zetten. Letterlijk loopt Curaçao weg van de overige koninkrijkspartners. Niet alleen van Nederland, want dáár is gezien de aloude gevoeligheden die altijd maar weer te pas en te onpas in de strijd worden geworpen, nog enig begrip voor op te brengen. Maar óók, en dat is veelzeggend, weg van de voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen en dus de Caribische delen van het koninkrijk, waar van oudsher juist meer solidariteit mee is, of in elk geval behoort te zijn. De solotoer van de Curaçaose politiek wordt echter niet (meer) gewaardeerd en ook Aruba en Sint Maarten scharen zich aan de zijde van Nederland. ‘Mas claro na canta un gallo’ (Veel duidelijker kraait een haan niet). Curaçao isoleert zich en doet dit ogenschijnlijk doelbewust. Of dit gebeurt met de instemming van de bevolking, is nog maar de vraag. Maar over het algemeen zit de burger niet te wachten op ruzie tussen parlementariërs van het koninkrijk; liever ziet hij concrete verbeteringen. Wat dat betreft lof voor het regeringsplan om pleinen en parken te verfraaien. Nu ook scholen, straten, sociale (zorg)instellingen en buurten. En dat dit niet alleen bij mooie woorden blijft, maar ook daadwerkelijk gebeurt, dát is de taak van de parlementariërs.
Natuurlijk moet er in een democratisch land, een democratisch koninkrijk, ook ruimte zijn voor de afwijkende mening. Voor het minderheidsstandpunt. Daar ligt het probleem dan ook niet. De stellingname van de Curaçaose Staten kon dan ook uitgebreid worden geventileerd tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) vorige week op Sint Maarten. En de boodschap over de consensusrijkwetten is dan ook loud and clear overgekomen. Maar vóóraf stond vast dat in de finale afsprakenlijst enkel die punten zouden komen waarover overeenstemming bestaat. Dat kan Curaçao echter niet pruimen, is demonstatief weggelopen en heeft nu in een motie vastgelegd dat wordt ingestemd met dit weglopen. Een overbodige handeling, want het zijn dezelfde mensen die hun eigen handelen goedkeuren. Het signaal dat hier vanuit moet gaan, is dat het voor Curaçao een principekwestie is, aldus de motie. Maar het enige signaal dat hier echt van uitgaat, is dat Curaçao tegendraads is; het volgens sommigen zelfs bewust op de spits drijft, maar daarmee zichzelf de kans ontneemt om een volgende keer weer mee te doen. Immers, vanuit een buitenspelpositie is het onmogelijk scoren.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).