Premier Schotte (MFK), die hoogstpersoonlijk zelf ook belast is met Energiezaken, heeft gelijk dat al in april 2010 is bepaald dat er geen kortingsacties konden worden geïntroduceerd of voortgezet waarbij de pomphouder direct of indirect geld weggeeft aan zijn cliënten. Uit de beschikbare stukken blijkt overigens dat dit een voorstel betrof van de toenmalige PNP-gedeputeerde Davelaar en zijn PAR-collega Dick (wat verder niet terugkomt in het uiteindelijke Eilandsbesluit tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten). Het hield verband met de (verzochte) verhoging van de marges op benzine en diesel voor pomphouders. Maar het betrof zeker niet de enige voorwaarde en ook niet de enige waar niet aan is of wordt voldaan. Zo was de eerste conditie dat uiterlijk eind 2010 alle pomphouders individueel hun jaarcijfers plus accountantsverklaring moesten overleggen aan de sectorregulator. Ook moesten bij alle pompstations waar duidelijk sprake was/is van zichtbaar achterstallig onderhoud de nodige vervanginginvesteringen plaatsvinden. Niet gebeurd.
Nu valt regulator BTP in directe opdracht van Schotte over het weggeven van Fun Miles door de bij één van de twee belangenverenigingen aangesloten stations. Letterlijk zegt de minister-president dat de pomphouders die Fun Miles als marketinginstrument willen behouden dan maar hun hogere marge moeten inleveren. Het lijkt wel de omgekeerd wereld. Waar elders prijsafspraken bij wet verboden zijn, werpt Schotte zich in de strijd om de brandstofprijs juist bewust hoog te houden. Want daar komt het op neer. Als de MFK-premier gelijk heeft en Fun Miles geen loyaliteitsprogramma is maar toch vooral een kortingsactie, dan is hij dus tegen een korting voor de consument. Normaal is product-, prijs- en kwaliteitsdifferentiatie juist toe te juichen. Elke pomphouder dient - evenals alle andere ondernemingen - te strijden om de gunst van de consument. Dus ook al is het waar dat het hier een besluit/voorstel van april 2010 betreft, vóórdat deze coalitie aantrad, dan nog moet het mogelijk zijn deze terug te draaien ten gunste van de afnemer van brandstofproducten. Bovendien kan de vraag worden gesteld waarom de regering Schotte dan gedurende vijftien maanden kennelijk een situatie heeft toegestaan die niet zou mogen. De buitengewoon felle manier waarop de premier afgelopen week op televisie zijn optreden tegen de pomphouders van Asogas verdedigde, wekt de indruk dat er mogelijk ook andere belangen spelen. Hoe dan ook, lijkt het verstandig om het geheel te heroverwegen en de marktwerking over te laten aan de markt zelf; zoveel mogelijk zonder overheidsbemoeienis.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).