Plotseling spreekt premier Gerrit Schotte (MFK) exact dezelfde - overigens geruststellende - woorden als zijn partijgenoot MFK-fractieleider Dean Rozier: ,,Wij hebben één mandaat van de bevolking en dat is de uitkomst van het referendum van 2005, waarbij de overgrote meerderheid koos voor een autonome status binnen het koninkrijk, en dat blijft ons mandaat totdat het volk anders kiest.” Begin deze week, toen Rozier deze woorden sprak in een door hem op zondagavond uitgestuurd perscommuniqué, was nog niet duidelijk of één fractiegenoot of één partijgenoot hem hierin steunde. De stilte overheerste, terwijl Schotte naar Den Haag was afgereisd om het Statuut aan te passen, het schrappen van het financieel toezicht af te dwingen en de consensusrijkswetten inzake onder meer justitie en politie naar de prullenmand te verwijzen. Onafhankelijkheid - het woord is volgens Schotte niet gevallen tijdens de Koninkrijksconferentie - en soevereiniteit waren van meet af aan wel sleutelbegrippen in regeerakkoord en regeerprogramma en kwam regelmatig voor in officiële toespraken. Zoals, niet lang geleden, nog bij de viering van 10-10-’11 op het Brionplein toen de regeringsleider aangaf dat de autonome status een ‘trampoline’ of springplank was naar volledige staatsrechtelijke onafhankelijkheid. Er wordt nu dus andere taal gesproken. Tenminste is de toon een geheel andere. Meer van ‘investeren in het Koninkrijk’ en het benadrukken van de ‘meerwaarde van het Koninkrijk’. Dat is op zichzelf toe te juichen en prima. Maar waarom dan een hele gemeenschap op stang jagen en de ‘dreiging’ van onafhankelijkheid - ook al heeft de bevolking zich daarover en daarvoor niet uitgesproken - lange tijd boven de markt laten hangen? Waarom moest MFK-fractievoorzitter tot twee keer toe aan de noodrem trekken en werd niet direct naar zijn valide opmerkingen geluisterd? Alleen om coalitiegenoot PS tevreden te stellen en houden? De test van de kracht van de coalitie MFK-PS-MAN zal de komende tijd plaatsvinden, want de ‘Conclusies van de Koninkrijksconferentie’ in het Haagse Hilton kunnen onmogelijk in overeenstemming worden gebracht met de strijd die PS en Helmin Wiels al tijden voeren. Er kunnen interessante ontwikkelingen worden verwacht, waarbij het antwoord op twee vragen centraal staat: 1. Gaat Wiels herrie schoppen en het kabinet opblazen of is hij inmiddels te verslaafd aan de regeringsmacht? En 2. Gaat oppositiepartij PAR de uitkomst inwrijven bij Schotte als een nederlaag of gaan ze hem prijzen voor zijn moed?

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).