Curaçao wil helemaal niet onafhankelijk worden. Dat de huidige regering daarop aanstuurt, is iets anders. En toegegeven, alle handelingen en uitingen van de zittende coalitie wijzen in die richting en (anders wel) op escalatie. Maar de Tweede Kamer hoeft er zeker niet automatisch van uit te gaan dat wat het MFK/PS/MAN-kabinet zegt met betrekking tot de staatsrechtelijke toekomst van Curaçao, ook de mening is van de bevolking. Sterker nog, alles wijst erop dat de burgers in dezen in gijzeling worden genomen door een handjevol politici die niets met elkaar gemeen hebben - zeker niet qua ideologie en gedachtegoed - behalve het uitsluiten van de grootste partij PAR en een flinke dosis opportunisme. Zij hebben een gelegenheidcoalitie gesmeed en zijn nu bezig iets te construeren waar helemaal niet voor is gestemd op 27 augustus 2010. Integendeel, na tientallen jaren van vaak nutteloze politieke en publieke discussies over staatkundige modellen, zou dit met 10-10-‘10 tot het verleden horen en eindelijk zou eens de aandacht uitgaan naar de noden en wensen van de burgers: bestrijding van de materiële en geestelijke armoede, het opbouwen van de economie met werk en inkomen voor allen en zorg voor zieken, ouderen en sociaal zwakkeren.
Met het aankoersen op onafhankelijkheid laat MFK zich wel heel erg op sleeptouw nemen door PS. MFK zelf is duidelijk sterk verdeeld op dit punt, getuige de volstrekt tegengestelde houding van fractieleider Dean Rozier, die recentelijk openlijk zijn steun uitsprak voor het behoud van de band met het Koninkrijk. Letterlijk zei hij dat de onafhankelijkheid ‘helemaal niet de opdracht is’ van de zittende coalitie. Ondertussen echter draaft de confrontatiemachine van premier Gerrit Schotte (MFK) en vooral PS-leider Helmin Wiels door. Daarmee hebben ze nu in elk geval bereikt dat de Kamer in meerderheid ook voor onafhankelijkheid is van Curaçao. Zo zat zijn regerings- en oppositiepartijen in Den Haag het. Ze moeten zich echter realiseren dat wat zij nu zien een momentopname is. Zo koninkrijksgezind als Aruba bijvoorbeeld nu is onder premier Mike Eman, zo verstoord waren de verhoudingen nog een paar jaar terug onder MEP. Daarom mogen parlement en kabinet in Nederland niet de vergissing begaan, aan te nemen dat de weliswaar democratisch tot stand gekomen regering in Fòrti als het gaat om onafhankelijkheid namens de bevolking spreekt; de wens van de Curaçaose burgers kan alléén worden vastgesteld door middel van een referendum.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).