De Curaçaose havenbedrijven CPA en KTK gaan slordig om met kansen om te groeien over de grens heen. Bekend is dat KTK Panama abrupt werd stopgezet, terwijl dit Midden-Amerikaanse land met de grootscheepse ‘ampliación’ van het kanaal de komende jaren extra veel werk biedt. Het heette dat de financiële resultaten bij lange na niet overeenkwamen met de haalbaarheidsstudie die direct al grote winsten zou hebben voorspeld. Het lijkt er echter meer op dat de nieuwe leiding (lees: Raad van Commissarissen, aangesteld door de regeringscoalitie) van CPA/KTK coûte que coûte een streep wilde halen door het verleden, door wat de vorige directie en de vorige RvC in gang hadden gezet. Want ook al was er na een half jaar nog geen winst - wat overigens in elk businessmodel überhaupt vrijwel onhaalbaar en dus onrealistisch is - dan nog had de nieuwe top er alles aan kunnen/moeten doen om de situatie bij KTK Panama bij te sturen, zodat er binnen redelijke termijn wel zou kunnen worden verdiend. Die kansen zijn in elk geval volop aanwezig. Anders zouden internationale en multinationale bedrijven niet zo gretig neerstrijken in Panama. De nieuwe tijdelijke directie, aangestuurd door de RvC, ziet het anders.
Minder bekend tot nu toe is dat ook dichterbij - in buurland Aruba - CPA en KTK vorig jaar al vergevorderde afspraken hadden over sleepdiensten aan Aruba Ports Authority en in het bijzonder ten behoeve van de Valero-raffinaderij, die toen op het punt stond weer van start te gaan. Dat is deze week weer actueel geworden in verband met een rechtszaak tegen KTK. Er blijkt zelfs al een Memorandum of Understanding (MoU) ‘Sister Port Agreement’ getekend met APA en een Letter of Intent (LOI) voor de diensten van KTK. Belangrijk voor Aruba, waarmee tevens wordt samengewerkt voor het gezamenlijk aantrekken van cruiseschepen, maar ook cruciaal voor het veiligstellen en zelfs uitbreiden van de inkomsten van het Curaçaose havenbedrijf. Want uit alles blijkt dat de reguliere opbrengsten van CPA nauwelijks stijgen, maar dat Curaçao Ports Authority het de laatste jaren vooral moet hebben van de sterk gegroeide dochter KTK. Met de maandenlange uitval van de Isla-raffinaderij in 2010 was goed te merken hoe groot de afhankelijkheid is van sleepdiensten aan olietankers. Inkomsten uit Isla-gerelateerde activiteiten vallen echter helemaal weg, mocht het contract met PdVSA na 2019 onverhoopt niet worden verlengd. Logisch dus dat over de grenzen heen moe(s)t worden gekeken; voor werk en inkomen en dus het bestaansrecht van CPA en KTK.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).