Niet ter discussie staat of mensen met een minimumloon recht hebben op een verhoging. Ook niet hoeveel die verhoging moet bedragen. Zelfs niet of een verhoging goed of slecht uitpakt voor de concurrentiepositie van Curaçao en wel terecht is, gezien het niveau van de productiviteit. Dat alles is weliswaar van groot belang, maar waar het nu om gaat is of de betrokken - thans demissionaire - minister van SOAW, Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS), zich heeft gehouden aan de wet. Dat is één. En twee is of zij de hele waarheid vertelt. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) geeft aan dat de Ministeriële Regeling om het minimumuurloon per 1 januari te verhogen niet zorgvuldig tot stand is gekomen, namelijk dat tegen de wettelijke voorschriften in de Sociaal Economische Raad (SER) niet is gehoord. Dat Larmonie-Cecilia zich hiervan bewust is, blijkt uit de passage waarin staat ‘dat geruime tijd geleden’ advies is gevraagd aan de SER, maar dat de minister dat ‘tot op heden’ niet heeft ontvangen. Larmonie-Cecilia vindt dat zij daarmee heeft voldaan aan de voorwaarde om ‘de SER in de gelegenheid te stellen om haar van advies te dienen’. De SER, een niet te geringschatten eigen adviesorgaan, vertegenwoordigt de sociale partners: werkgevers en werknemers. De twee essentiële productiefactoren van elke gemeenschap. Zonder hun inbreng loopt de economie spaak. De gezamenlijke rol van bedrijfsleven en bonden is zelfs zó belangrijk dat ook buiten de SER om, in de niet wettelijke geregelde Diálogo Nashonal, er sprake is van constante communicatie. Beide zijn gestoeld op tripartiet overleg en besluitvorming. Mét de overheid erbij als één van de ‘tri’. Niet de overheid alléén. Naast het feit dat de minister wettelijk verplicht is om in geval van minimumloon-verhogingen de SER te raadplegen, is er een grote discrepantie tussen wat er staat in het Publicatieblad - dat de SER is benaderd, maar dat er geen advies is ontvangen - en wat de VBC stelt, namelijk dat de SER niets is gevraagd. Ergens wordt de waarheid geweld aangedaan. Om te bewijzen dat Larmonie-Cecilia de SER inderdaad, zoals zij aangeeft, heeft benaderd, moet haar ministerie in staat zijn het adviesverzoek aan de SER te laten zien. Deze krant heeft daar de afgelopen week bij herhaling om verzocht. Tot nu toe zonder resultaat. Daaruit zou moeten blijken of SOAW en SER mogelijk per abuis langs elkaar heen hebben gewerkt. Het is aan Larmonie-Cecilia - kandidaat-minister voor het te vormen kabinet-Koeiman - om aan te tonen dat haar in dezen niets te verwijten valt.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).