Juist nu partijen dicht bij een akkoord zijn gekomen, aldus minister Larmonie (PS) van Arbeid, kondigen andere vakbonden en -centrales een algemene staking af voor morgen. Terwijl het daar eerst helemaal niet over ging, is daar nu ineens een nieuw argument voor uit de kast gehaald: de in de Staten met algemene stemmen aangenomen Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten zou niet alleen werknemer-onvriendelijk zijn, maar ook indruisen tegen alle (internationaal) erkende rechten van het vakbondswezen. ADCommentaar 800Het is op z’n minst vreemd dat de vakbondsleiders, aangevuurd door oud-vakbondsman Errol Cova, hier niet eerder al maar uitgerekend nu pas mee komen; een maand na de parlementaire goedkeuring. Het staat ook los van de staking in de particuliere sector van de onderaannemers. Daarom heeft het er alle schijn van - zoals ook de bewindsvrouw opmerkt - dat dit er met de haren bij wordt gesleept, om maar de voortzetting van de acties te legitimeren én te verbreden. De motor achter deze wet, minister Jardim van Financiën, heeft in de Staten nadrukkelijk aangegeven dat de bestaande cao’s bij overheidsentiteiten gehandhaafd blijven, maar dat wel voorkomen moet worden dat de looptijd ervan automatisch wordt verlengd. Ook kan/zal met nota’s van wijzigingen nog gerepareerd worden waar nodig. Daarvoor is het niet nodig om alles (lees: de aan de overheid gelieerde bedrijven en stichtingen) meteen plat te leggen. Ook de derde aangevoerde reden, het gewraakte ‘decreet’ van Justitieminister Navarro, overtuigt niet. Het zou het stakingsrecht beknotten. Voor zover dit het geval is, hebben de bonden dit aan zichzelf te wijten, door eerder de acties uit de hand te laten lopen. Het in alle kranten gepubliceerde samenscholings- en blokkadeverbod heeft enkel tot doel de openbare orde te handhaven. In het belang van de overgrote meerderheid van de bevolking.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).