De vraag is zeer of premier Whiteman (PS) met zijn uitspraken in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een spoedpersconferentie meer kwaad dan goed heeft gedaan. Er zijn inderdaad spanningen in verband met de aanhoudende stakingsacties van personeel van onderaannemers die werkzaam zijn op het Isla-terrein. En het nieuws maandagavond dat het al jaren leegstaande schouwburggebouw SPA in lichterlaaie stond, zorgde voor grote consternatie én voor allerlei speculatie en misinformatie (zoals dat ook Nederex in brand zou staan). Op zulke momenten dienen leiders de kalmte te bewaren en zeker geen bijdrage te leveren aan extra onzekerheid. Dat de (bijna) voltallige ministerraad bijeenkwam en besloot tot het informeren van de bevolking is op zichzelf een goed (bedoelde) zaak. Dat dit gebeurt in een nachtelijke persconferentie wekt echter de indruk dat er iets buitengewoon ernstig aan de hand is.

ADCommentaar 800De brand van het voormalige Sentro Pro Arte - al vijftien jaar niet meer in gebruik wegens slecht onderhoud - was het gesprek van de avond en de daaropvolgende dag, vooral in de zin dat hiermee een stuk erfgoed en vele goede herinneringen verloren zijn gegaan, maar rechtvaardigt zoiets niet. Althans, niet als er verder niets bijzonders is. Whiteman maakte er zelf iets exceptioneels van. En vooral door nogal onheilspellend te zinspelen op de betrokkenheid van de actievoerders bij de brand, althans een verband tussen de stakingen en de gesuggereerde brandstichting. Wellicht heeft de premier hiervoor aanwijzingen, hard maken kon en kan hij het (nog) niet en daarmee gooit hij onbedoeld de figuurlijke olie op het vuur. Het wekt boosheid bij de vakbondsleiders en actievoerders die zich al - terecht of onterecht - in de verdrukking voelen. En dat is exact wat Curaçao op het moment kan missen als kiespijn.

De regering accepteert niet dat het hier een ‘jungle’ wordt, verklaarde de minister-president, vermoedelijk met de intentie aan te geven dat de autoriteiten niet zullen aarzelen op te treden tegen ordeverstoringen. De ongelukkig gekozen woorden van Whiteman hebben echter geleid tot juist meer ongerustheid onder de burgers en dat de gebeurtenissen ook buiten het eiland een zwaardere lading hebben gekregen. Aangeven dat het hier ‘geen jungle mag worden’, suggereert dat een dergelijke situatie zou dreigen. Er is niets mis met ferme taal, hoewel dit een beetje laat komt van een regeringsleider die lange tijd uit beeld was en naar verluidt dagenlang in Caracas was in afwachting van een onderhoud met de Venezolaanse president. Ook niet dat wordt aangekondigd iets tot op de bodem uit te zoeken, zoals de brand bij SPA die inderdaad - omdat het vuur in álle delen van het theatergebouw toesloeg - tekenen vertoont van brandstichting. Maar een bewindspersoon moet alleen een beschuldigende vinger wijzen als hij helemaal zeker is van zijn zaak én dit kan aantonen. Anders wordt het een ‘jungle’.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).