Kranshi is bezig met een actie voor het opschonen van hun bestand en daarin is nu ook opgenomen het registreren van personen die van rechtswege zijn toegelaten. Bij de voormalige Vreemdelingendienst en huidige Nieuwe Toelatingsorganisatie krijg je het officiële van rechtswege toegelaten formulier uitgereikt.
Tegenwoordig plakt men op dit formulier naast zegel en stempel ook de pasfoto. Velen hebben echter dit formulier zonder pasfoto. Bij het verlengen van de sédula (identiteitsbewijs) moet je nu eerst in het bestand van Kranshi geregistreerd zijn onder van rechtswege toegelaten en dan pas krijg je een nieuwe sédula.
Probleem bij Kranshi is nu dat niet goed bekend is bij alle medewerkers dat zowel het oude als het nieuwe formulier met pasfoto rechtsgeldig is. Gevolg daarvan is dat ze je eerst naar immigratie sturen aan de Mortiersweg om een nieuw formulier op te halen. Daar is echter een beleid nu dat als je daar niet meer bekend bent en dat zijn blijkbaar alle oude (mijn formulier was van 2001) gegevens, je een nieuwe aanvraag moet invullen! Immigratie is dus blijkbaar hun oude gegevens kwijt! Ik heb dit geweigerd aangezien ik helemaal niets invul gezien mijn officieel geldige van rechtswege toegelaten.
Uiteindelijk is Kranshi akkoord gegaan. Mensen die hun formulier kwijtgeraakt zijn (bijvoorbeeld bij inbraak) hebben dus wel een probleem en zullen naar immigratie moeten. Ik zal de minister vragen hiervoor een klantvriendelijke oplossing te bedenken. Uiteindelijk is de overheid in gebreke door archieven en bestanden kwijt te raken. Mijn advies is dit van rechtswegeformulier te elimineren en daarvoor in de plaats dit vermelden op de sédula. Hoef je ook alleen maar bij binnenkomst op Hato sédula te tonen.
Henk Pasman, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).