De Commissie Pretu vraagt een week respijt om haar rapport aan de minister te presenteren. Duidelijk moet nog worden hoe de verdachte de gelegenheid kreeg om zelfmoord te plegen. Hoofdcommissaris van politie Marlon Wernet staat al een tijd op non-actief. Als rationeel denkend mens vraag je jezelf het volgende af:
- Hoe is het mogelijk dat de verdachte van de ene op de andere dag uit een zwaarbewaakte militaire kazerne, waarbij de toegangswegen met grote betonnen blokken werden gebarricadeerd, naar een doodgewone politiepost werd overbracht. Een politiepostje met een ‘gevangenis’ helemaal te Band’abou.
- Waarom zijn al degenen die aan het hoofd staan van de diverse diensten (Openbaar Ministerie, politie, gevangeniswezen, minister et cetera) niet bij elkaar gekomen om na te gaan of de politiepost te Barber wel de juiste plek was?
- Waarom niet dezelfde zware bewaking ook van buitenaf zoals bij de marinierskazerne? De gehele bewakingsregimes te Barber en op de marinierskazerne zijn helemaal niet met elkaar te vergelijken.
- Waarom was er geen constante camerabewaking op de cel van de verdachte te Barber? Dan had men geen twijfels over wat er gebeurd was.
- Waarom werd niet meer tijd gevraagd bij het gerecht om de overplaatsing zo optimaal mogelijk te laten geschieden?
En zo kan men verder gaan. Dus de conclusie die getrokken dient te worden is dat niet slechts de heer Wernet ter verantwoording geroepen had moeten worden maar de gehele bovenvermelde topfunctionarissen en minister.
De commissie heeft blijkbaar geen andere keuze dan de gehele top ‘niet genoeg diligent optreden’ te verwijten.

Felix D. Pinedo, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).