Ik heb geen politieke kleur en heb daar op het ogenblik ook beslist geen behoefte aan. Ik ben slechts een van de duizenden boze gepensioneerden op het eiland. Een bijkomende reden hiervoor is het zogeheten wetsvoorstel gratis onderwijs. Waarom wil deze regering hiermee tegemoet komen aan wat eenvoudigweg slechts een gril genoemd kan worden? De stelling dat onderwijs op Curaçao niet toegankelijk was of is voor alle kinderen, gaat niet op. Het onderwijs hier is altijd toegankelijk geweest voor iedereen! Het waren zuiver redenen zoals zwakke sociale omgeving, gebrek aan belangstelling, slechte invloed van vrienden of beperkte intelligentie waardoor een aantal jongeren buiten de boot viel. Dit zal ongetwijfeld met dit gratis onderwijs eveneens het geval blijven.
Ik heb gedurende bijna veertig jaar verschillende functies in het onderwijs bekleed en ben als zodanig nogal goed op de hoogte van deze materie. Bovendien konden ouders met de schoolbesturen een betaalregeling sluiten; echter dat velen deze niet wilden nakomen, is een andere zaak.
Misschien klinkt het een groep burgers wel sympathiek in de oren, maar ik denk dat het gratis onderwijs voor het overgrote deel van de bevolking een ongewenste daad van de regering is. De gepensioneerde is pakweg alles ontnomen! Bij een pensioen van 3.501 gulden komt hij niet meer in aanmerking voor vergoeding m.b.t. tand- en oogheelkundige zorg. Geen wonder dat hij, ondanks de noodzaak, tand- en oogartsen vermijdt, simpelweg omdat hij de kosten hiervan niet kan dragen. Dus een zenuwbehandeling, een nieuwe bril of op vakantie gaan zitten er vooralsnog niet meer in. Bovendien hangen er nog meer maatregelen voor hem in de lucht, zoals een reeds aangekondigde schouderpremie om de kosten van het verdomde gratis onderwijs te helpen dragen. Is dit soms de omgekeerde wereld?
De gepensioneerde heeft altijd zelf het onderwijs voor zijn kinderen moeten bekostigen. Zijn buren echter, van wie de vrouw 6.000 en de man 9.000 gulden per maand verdienen, en die beiden bovendien lucratieve arbeidsvoorwaarden genieten, krijgen nu van de overheid een extra cadeau, namelijk dat zij het onderwijs voor hun kinderen niet meer hoeven te betalen. Goed gedaan overheid!?
* Hoe is het in godsnaam mogelijk dat in deze tijden van een financiële crisis op het eiland, er zelfs gesproken wordt over gratis onderwijs?
* Hoe rijmt dit met de maatregelen die genomen zijn om de staatskas weer te helpen vullen, zoals de invoering van de algemene basisverzekering, die voor de gepensioneerde een enorme achteruitgang inhoudt?
* Hoe ook met het feit dat bijv. de politie niet over gelden beschikt om noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren in het belang van de veiligheid van de gemeenschap en er nu sprake is van een mogelijke lening hiervoor?
* En ten slotte met het allerlaatste lachertje, dat vrijgekomen gelden vanwege het niet meer investeren in een broodnodig nieuw ziekenhuis en inkomsten uit het dividendbeleid van het land Curaçao, aangewend zullen worden voor het gratis onderwijs?
* En hiermee breekt mijn klomp! Er zijn toch veel belangrijkere posten en diensten die dit geld hard nodig hebben om de gemeenschap te blijven dienen?
Waarom stelt de overheid geen inkomenslimiet van 3.500 gulden vast, waarbij ouders met een inkomen boven dit bedrag zelf de onderwijskosten van hun kinderen moeten dragen? Waarom kan dit wel bij ons, de gepensioneerden?
Over discriminatie gesproken: Waar blijven hierbij politieke partijen, zoals de Partido Nashonal en PAIS, die steeds hun mond vol hebben van sociale gelijkheid, en minister Jardim die bezig is alles op alles te zetten om het eiland financieel uit het slop te halen?
Foei Overheid, have a heart!
Viola Ravenstein,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).