Heeft de kiezer gesproken en wat heeft de kiezer dan gezegd? Hoe werkt ons politiek systeem? Wat zijn de feiten? 116.857 Kiesgerechtigden bepalen de toekomst van het land Curaçao en kiezen daarvoor 21 statenleden. Voor het functioneren van onze democratie moeten we een onderscheid maken tussen de huidige regels en eventueel nieuwe regels.
Huidige regel is bijvoorbeeld dat we leven in het land Curaçao per 10-10-‘10 en dat we deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en daarbinnen gelden de regels van het huidige Statuut en de Staatsregeling. Onafhankelijkheid is dus een eventueel nieuwe regel, maar niet aan de orde met betrekking tot de huidige regels. Laten we dan ook steeds een duidelijk onderscheid maken over een onderwerp waar we het over hebben.
De vorige coalitie heeft de meerderheid verloren in de Staten, doordat twee leden het vertrouwen in de regering hebben opgezegd. Kan dit volgens de regels? Ja! Zijn stemmen van een partij? Nee! Het zijn dus geen dieven dames en heren politici! Probeer de kiezer dan ook niet voor de gek te houden. Wil je ons kiesstelsel veranderen zeg dat dan en ga daarmee aan de slag.
Antwoord van de vorige regering was het ontbinden van de Staten en uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Kan dit volgens de regels? Ja! Gevolg is een demissionair kabinet. Kan een meerderheid van de Staten in deze situatie een gehele demissionaire regering naar huis sturen en een interim-regering benoemen?
Het antwoord is Ja! Kan een Statenvoorzitter beslissen om geen vergaderingen meer uit te schrijven? Nee! Het is niet aan de voorzitter om te bepalen. Uitsluitend een meerderheid van de Staten kan besluiten nemen en een voorzitter mag en kan dit niet tegenhouden. Heeft de kiezer nu besloten dat deze regels wel kunnen worden overtreden als dezelfde coalitie weer gevormd kan worden? Nee natuurlijk niet, regels zijn regels. Wat wel kan is regels veranderen op basis van democratische regels.
Bijvoorbeeld de Staatsregeling kan aangepast worden met een twee derde meerderheid en dat zijn 14 Statenleden die akkoord moeten gaan. Heeft de bevolking gekozen voor dezelfde coalitie? Nee. De bevolking heeft gekozen dat zes partijen een meerderheid moeten zien te vinden. Er zijn minimaal drie partijen nodig om een meerderheid te vormen. Vier partijen verschillen slechts één zetel van elkaar en vormen een meerderheid van achttien. Wat is dus eigenlijk de opdracht van de kiezer gezien de geringe verschillen: maak een zo breed mogelijke coalitie. Wat is ons huidige probleem? Financiële crisis en geen vertrouwen in de economie. Wie moet dit oplossen: de nieuwe regering. Is de Tweede Kamer of de Nederlandse regering of de Koninkrijksregering of het College financieel toezicht (Cft) of de vertegenwoordiger van Nederland te Scharloo of de Nederlandse toerist ons probleem? Nee!
Ons grootste probleem zijn de volksvertegenwoordigers die niet in staat zijn samen te werken. Allemaal de mond vol van mi pueblo en respect voor elkaar en het zogenaamde belang van de Curaçaoënaar. Maar het zijn er 116.857 en niet 18.540 en 19.715 en 8.294 en 17.179 en 15.286 en 5.130. De Nederlandse Antillen konden we niet bij elkaar houden. Moeten we nu zes bario’s op het eiland Curaçao gaan creëren of gaan we nu eindelijk met elkaar samenwerken in het belang van de Curaçaoënaar?
Wordt vanzelf vervolgd.
Henk Pasman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).