Daar moeten we het over hebben.
Mensen, dit is het jaar 2012. Hoe is het mogelijk om in plaats van vrijmaking, gelijkstelling, emancipatie, onafhankelijkheid, (hoe je het ook wilt noemen) te blijven praten en zeuren over integriteit.
Integriteit, wat, wie, hoezo?
De meeste mensen weten allang dat het woord integriteit voor verdachtmaking staat.
Een mogelijke middel voor het omverwerpen van regering Schotte.
Een woord dat voor verwarring en onrust onder de bevolking moet zorgen, maar die vooral als afleidingsmanoeuvre gebruikt wordt.
Met andere woorden, een listige handeling om de aandacht van al de delicten en corruptiezaken die zestien jaren PAR bewind heeft achtergelaten.
Laten we eens heel eerlijk wezen, menigeen van deze mensen die het nu over integriteit hebben waren vazallen van het PAR-bewind.
Dus waar wij het nu over hebben heet hypocrisie of huichelarij.
We vinden dat ze veel geloofwaardiger naar voren zullen komen als ze van nu af aan met een campagne starten om een politieke partij te beginnen, waar alleen mensen die gescreend en integer zijn op hun kandidatenlijst voorkomen voor de verkiezing in 2014.
Dan weten we zeker dat Curaçao een paradijs op aarde gaat worden want dan zitten er alleen maar heiligen in de regering, denk erom, geen schijnheiligen.
Toe nou, dat integriteitsgedoe begint afgezaagd te worden, want zelfs de hr. Rosenmöller wiens naam het rapport draagt is niet integer, en over de hr. Atacho (lekaffaire ontvanger) valt niet te spreken.
Grow up mensen, er is veel werk aan de winkel om een vrij ‘pais Kòrsou’ te stichten, zonder koloniale bemoeizucht en hoogmoedwaanzin, zonder rijkswetten, en zeker zonder racisme en discriminatie zoals het nu gesteld is in dit Koninkrijk, waar er een eerstegraads autochtone burger leeft en een tweedegraads allochtone burger, nota bene in hetzelfde Koninkrijk, maar zonder dezelfde rechten.
Dit zijn de ware redenen voor bezorgdheid, protest en manifestaties, en niet dat rookgordijn van integriteitsgedoe om onze hachelijke positie binnen het Koninkrijk te camoufleren en het emancipatiestreven te verdoezelen.
Dat is gewoonweg manipuleren en onderschatting van de intelligentie van een gemeenschap. Dus volgens ons zou het slimmer zijn om van dat destructieve pad van verdeeldheid, kleingeestigheid en autodestructie af te wijken en voor het ware welzijn van het volk in zijn totaliteit te streven.
En niet voor een stukje ‘Dushi Kòrsou’, voor een groepje zoals het altijd is geweest, terwijl de ‘yu di Kòrsou’ niet naar zijn stranden kan gaan, en ook geen huis kan kopen of huren in bepaalde buurten.
Dat is geen collectief streven, maar apartheid, de wereldwijde bekende racistische, discriminerende en macabere Nederlandse uitvinding.

Movementu Pro Kòrsou Independiente
Voorzitter, Raymond Sambo
Commissaris, Wilfred Hayer
Kaya Abrahamsz 13
Tel: 6720084

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).