Ik heb kennis genomen van de ‘private screening’ van een aantal ministers. Dit lijkt mij een goede zaak omdat ik er van overtuigd ben dat bijvoorbeeld minister El Hakim nooit een deugdelijke screening zal kunnen doorstaan.
Ik heb als apotheker voor El Hakim gewerkt, vanaf eind 2003 tot eind 2005. Ik heb hierbij Nasser Abdul El Hakim als een oplichter leren kennen. Zo heeft hij bij Dienst Arbeidszorg valse opgave gedaan over de hoogte van mijn loon, evenals bij de SVB, waar hij opgave heeft gedaan alsof ik onder de SVB-loongrens viel terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was.
In een rechtszaak heeft hij bovendien valsheid in geschrifte gepleegd door in strijd met de waarheid in een verklaringsprocedure te verklaren dat mijn brutoloon 3.500 gulden bedroeg terwijl mijn loon in werkelijkheid beduidend hoger was. Na beëindiging van mijn dienstbetrekking ben ik er achter gekomen dat hij mij niet eens bij de belastingdienst aangemeld had en ook nooit één cent loonbelasting voor mij afgedragen heeft, terwijl hij wel meer dan 60.000 gulden op mijn loon aan loonbelasting ingehouden heeft.
Ik heb in 2008, 2009 en in april 2011 aangifte bij het Openbaar Ministerie gedaan tegen El Hakim wegens belastingontduiking en valsheid in geschrifte, maar het OM heeft hier volgens mij nooit iets mee gedaan. Niet alleen ken ik El Hakim als een belastingfraudeur maar wat mij voor het land Curaçao ook grote zorgen baart, is dat hij tegen mij gezegd heeft dat hij lid van de Hezbollah is. Hij had dit gezegd nadat wij terugkwamen van een bespreking met Manrique Capriles en wij een kredietlijn gekregen hadden voor de apotheek. El Hakim sprak toen zijn weerzin tegen joden uit en hij zei mij dat hij ook daarom lid van de Hezbollah was.
Volgens mij heeft El Hakim ook hele dubieuze contacten. Zo heeft El Hakim mij ooit een lijst met medicijnen en hulpmiddelen voorgehouden, bestemd voor de oorlog in Irak. Ik moest van hem uitzoeken in welk land deze spullen het meest voordelig gekocht konden worden. Hij zei mij dat hij, als Arabier, meer recht had om aan het bloed van Arabieren geld te verdienen dan de ‘Yankees’. Deze lijst zou direct van het Pentagon afkomstig zijn, wat ik heel verdacht vond. Wat mij ook als meer dan toevallig getroffen heeft, is dat hij mij verteld had dat hij in Argentinië was precies toen de aanslag plaatsvond op de Amia Jewish Center. Bij die aanslag kwamen zo’n 100 mensen om en 300 gewonden, vooral joden.
De bevolking van mijn geliefde Curaçao gun ik een meer integere minister. Nu de Staten van Curaçao kennelijk hun taak verzuimen om er op toe te zien dat er integere bestuurders zijn, zal de bevolking van Curaçao zelf actie moeten ondernemen.

Dr. Frida F. Ramos-Arendt, Nederland

Naschrift redactie:
Het Antilliaans Dagblad heeft de identiteit van de briefschrijver geverifieerd en is tevens in het bezit van documenten die diverse beweringen van de briefschrijver staven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).