Met opperste verbazing en verbijstering heb ik via de persmedia de roep van minister Carlos Monk van de Pueblo Soberano-partij vernomen dat er een wet moet worden aangenomen waarmee de ‘verraders’ moeten worden gestraft. Hoezo ‘verraders’? Zijn degenen die een andere politieke mening erop nahouden dan de huidige politieke machthebbers per definitie ‘verraders’ ingevolge de (nog niet tot stand gekomen) wet waar minister Monk voorstander van is?
Andersdenkenden dan de huidige machthebbers zijn dan dus al bij voorbaat per wet bestempeld tot dissidenten, louter en alleen omdat ze een politieke mening hebben die de zittende coalitie niet welgevallig is. De dissidenten kunnen dan op grond van de (nog niet tot stand gekomen) wet in de gevangenis terechtkomen evenals in China en Cuba, of misschien kan als tegemoetkoming huisarrest à la Ann Sansu ki worden opgelegd in plaats van gevangenisstraf.
Oppositie zal dan niet worden geduld, wordt nu reeds niet geduld door de Pueblo Soberano. De MFK is gelukkig (nog?) niet zover gegaan in ijzingwekkende uitspraken. In diverse Afrikaanse staten en in het Midden-Oosten is de Arabische Lente in volle gang. Daarbij is het volk in opstand gekomen tegen de politieke machthebbers en trachten de machthebbers die volksopstand (met bruut geweld) neer te slaan. Hier op Curaçao valt momenteel de uiterst merkwaardige omgekeerde situatie te bespeuren, namelijk dat enkele politieke machthebbers de bevolking willen oproepen om ‘de straat op te gaan in protest’, dit is een eufemisme voor ‘in opstand te komen’. Maar in opstand te komen waartegen? Een spookbeeld, althans een onbestaande situatie. Monk en Helmin Wiels spelen met vuur met die opruiende taal, want daarmee lopen ze het risico de kip met de gouden eieren, de toeristenindustrie van Curaçao om zeep te helpen. Ayó aanzienlijke bedragen aan vertrekbelasting, ayó aanzienlijke bedragen aan logeerbelasting, ayó behoorlijke omzetten in de horeca, ayó imago van Curaçao als aantrekkelijke vakantiebestemming.
De lokale verzekeringsmaatschappijen mogen dan alvast maatregelen beginnen te treffen om de stroom van schadeclaims te verwerken als die claims bij hen binnenkomen na de door PS opgeroepen volksopstand. Is dit verantwoordelijk en deugdelijk bestuur? De PS is zelf bezig om het ingrijpen van Nederland over ons af te roepen door deze haatzaaiende politiek waarmee onze samenleving volkomen ontwricht kan worden.

R.T., Curaçao

Brievenschrijver R.T. verzocht nadrukkelijk uit bescherming tegen mogelijke repercussies om alleen vermelding van de initialen van de auteur. De naam en het adres van deze persoon zijn echter bekend bij de redactie.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).