Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart,
Staat u mij toe u te benaderen met het volgende. In 1998 heb ik een cd uitgebracht met daarop het lied ‘Schoon is de West’. Een bekend lied met name op Curaçao, uit de koloniale tijd. Voor die opname op mijn cd ‘Music from Bonaire’ heeft de heer Ad van Olm (Edelhart) een bewerking gemaakt.
Kortgeleden las ik in de titelcatalogus van Buma/Stemra zijn naam als componist/tekstschrijver van dat lied. Aanvankelijk dacht ik dat het om de bewerking zou gaan. Ik heb een brief naar Buma/Stemra verzonden waarin ik aangaf dat Edelhart (Ad van Olm) geen toestemming heeft gekregen om de bewerking te declareren.
Er ontstond een correspondentieverkeer tussen Ad van Olm, Buma/Stemra en ik. Tot mijn verbazing las ik in de brief van 17 augustus 2011 van Buma/Stemra dat de claim van Ad van Olm (Edelhart) betrof niet de bewerking maar de compositie als zodanig. Volgens Buma/Stemra heeft de meneer niet aangegeven dat het een bewerking van een bestaand werk is. Ad van Olm op zijn beurt liet aan mij weten dat het niet zo is. Ik heb hem diverse keren aangeraden om zelf contact op te nemen met Buma/Stemra. Hij heeft het niet gedaan.
Ter zake toe zegt Buma/Stemra dat het een kwestie is tussen de oorspronkelijke maker en Ad van Olm. Buma/Stemra wil niet in de beoordeling treden. Ad van Olm staat nu geregistreerd als de oorspronkelijk maker van dat lied. Niet alleen ik maar iedereen die het werk gebruikt, moet ten behoeve van Ad van Olm aan Buma/Stemra betalen. Zelfs wanneer gesproken kan worden van plagiaat die door Buma/Stemra wordt beheerd en de gebruiker van het werk, in dit geval ‘Schoon is de West’, kan niets anders doen dan gewoon betalen. Hoe is dit mogelijk?
Blijkbaar biedt de Auteurswet geen mogelijkheid aan de gebruiker om stappen te ondernemen. Buma/Stemra houdt zich op afstand. Terecht, vinden de juristen waarmee ik contact heb gehad. Tot nu toe heb ik geen antwoord gekregen van Buma/Stemra op de vraag waarom zij haar lid niet aanspreekt of ten minste opheldering vraagt over de gang van zaken. Ik besef het dat ook u waarschijnlijk geen antwoord klaar hebt liggen.
Maar het is toch niet zijn werk? Waarom heb ik of een andere gebruiker van het werk niet het recht om die ongeldige declaratie aan te pakken? Voor de duidelijkheid: dit is geen individuele zaak meer sinds Van Olm het werk ‘Schoon is de West’ als zijne heeft gedeclareerd.
Willem Anthony, Nederland

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).