Geen verzinsels, geen ongefundeerde verdachtmakingen of drama, maar pure feiten. MFK is een criminele organisatie. Dit kan men onder meer afleiden uit het strafvonnis in de zaak die de codenaam Babel heeft meegekregen (Parketnummer: 500.00086/14). In het vonnis staat onder de paragraaf met als titel ‘Ten aanzien van feit 1 (Ambtelijke omkoping)’ op blz. 24, het volgende vermeld:
,,Op de laptop van S. (bedoeld wordt Schotte) is een document aangetroffen. Het betreft een niet ondertekende overeenkomst, ‘Agreement’, tussen C. (bedoeld wordt Corallo) en S., waarin is overwogen dat C. en S. een nieuwe politieke partij willen oprichten, te noemen Vereniging Movementu Futuro Kòrsou ‘MFK’, bestuurd door beide partijen op een gelijke gedeelde basis (‘to be controlled by both parties on an equal share basis’). In de overeenkomst is onder meer vermeld dat partijen overeenkomen gezamenlijk alle besluiten te nemen met betrekking tot MFK en specifiek, maar niet beperkt tot: het vaststellen van de personen die zullen voorkomen op de lijst van MFK voor alle verkiezingen, het vaststellen van de persoon of personen die voor en namens MFK publieke functies en posten van ministers, onderministers, staatssecretarissen, adviseurs en consultants zullen vervullen.”
Het document stamt van juni 2010.
Schotte is conform dit vonnis veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar met als bijkomende straf vijf jaar ontzetting uit het passief kiesrecht. Casinobaas Corallo onderhoudt volgens de Italiaanse justitie contacten met de Italiaanse maffia. Wanneer twee criminelen besluiten om samen een organisatie op te zetten om hun belangen te behartigen of om die belangen veilig te stellen, maakt niet uit in welke rechtsvorm (dit keer dus een politieke partij met als rechtsvorm een vereniging), dan is die organisatie per definitie een criminele organisatie. Die jongens gaan zich echt niet bezighouden met het organiseren van gemoedelijke dameskransjes of brave dominowedstrijden voor minderbedeelde gepensioneerden. Laten wij eerlijk zijn, ‘it’s all about money and power’. Tijdens Schotte’s bewind als premier is duidelijk komen vast te staan hoe hij aan het lijntje liep van Corallo. Schotte diende een onderschikte van Corallo in de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank te benoemen. Gelukkig is die schimmige infiltratie niet doorgegaan. Ook heeft hij zonder ruggenspraak met wie dan ook, namens de regering van Curaçao een brief gestuurd aan de Amerikaanse autoriteiten bevattende een aanbeveling voor Corallo omdat die de Verenigde Staten niet binnen mocht vanwege diens strafverleden. Eveneens hebben wij kunnen ervaren hoe Schotte misbruik makende van zijn positie als aandeelhouder van grote Curaçaose nutsbedrijven, aanverwante bestuurders en commissarissen heeft benoemd die ongegeneerd meer dan 272 miljoen gulden hebben ontvreemd uit deze bedrijven. Het geld is zoek en de administratie is verdonkeremaand. Het gaat hier dus om bikkelharde, onscrupuleuze jongens die Curaçao enkel willen gebruiken voor persoonlijk gewin. Corallo heeft het geld, pion Schotte heeft de charme, de ‘flu de bouche’ en zijn gewetenloosheid; een ideaal team voor hun duistere plannen.
Uitgaande van het gestelde in de voornoemde overeenkomst moet er ook vanuit worden gegaan dat alle kandidaten op de MFK-lijst de screening door Corallo met goed gevolg hebben doorstaan. Ik weet niet of die stakkers wel goed beseffen wat dat betekent en hoe zij voor het karretje gespannen worden van twee samenspannende topcriminelen.
Tot slot mag ik in herinnering brengen dat de eerste marketeer van MFK, de eerste campagneleider van deze partij, de heer Burney ‘Nini’ Fonseca was die thans terecht moet staan voor zijn betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. Dat zegt op zich zelve genomen niets over de betrokkenheid van andere MFK-exponenten bij deze moord, maar zet wel vraagtekens omtrent de inschatting en screening van ingehuurde personen door de partijleiding. Mij maakt men immers niet wijs dat toentertijd de MFK-leiding niet reeds op de hoogte was van het feit dat Fonseca banden onderhield met NLS en zelfs leider was van de NYY-gang.
Dit stuk heeft als doel het kiezersvolk te waarschuwen voor MFK. Dit stuk is niet bedoeld als een politiek gemotiveerd pleidooi, maar is wel bedoeld om dit eiland uit de handen van de georganiseerde misdaad te redden. Indien MFK weer bestuursmacht krijgt, staat Curaçao niet veel goeds te wachten. Het eerste kabinet-Schotte gaf ons reeds een voorproefje van waartoe deze heren in staat zijn, een tweede kans kan het einde betekenen van onze rechtsstaat.

George Lichtveld (PAR-kandidaat),
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).