Beste Carlos, jouw suggestie om aan het straks oude Sehos-gebouw de bestemming van een centraal bestuurskantoor te geven heb ik een hele tijd ook in mijn gedachten gehad, maar de waarheid gebiedt mij te zeggen dat ik na lang denken toch een andere bestemming aan het gebouw zou willen geven. De oude naam van het ziekenhuis luidde niet voor niets: Sint Elisabeth Gasthuis. Een gebouw waar mensen in de toekomst weer te gast zijn, maar dan niet bij ambtenaren, maar bij hun eigen familieleden of kennissen. Ik zou namelijk graag het huidige Sehos-gebouw willen laten verbouwen tot een bejaardentehuis met tevens een gedeelte van het gebouw een verpleeghuisfunctie. Waarom? Omdat wij op dit moment een schreeuwend tekort hebben aan zowel verpleeghuisbedden - Betèsda is zo langzamerhand te klein - alsook voor geschikte aanleunwoningen voor nog redelijk gezonde bejaarden, die echter niet meer in hun eigen thuissituatie willen of kunnen wonen. Zij zouden liever in een complex willen wonen waar er deels voor hen gezorgd wordt, maar waar zij toch ook een zekere mate van zelfstandigheid behouden. Je hebt in zo een instituut tevens ruimschoots werkgelegenheid voor bejaardenverzorgende, ziekenverzorgenden en of verpleegkundigen. Je hebt reeds een aantal voorzieningen als bijvoorbeeld een centrale keuken. En ook gedeelten van waaruit de verpleging makkelijk kan werken. Maar ook bejaardenverzorgers, die de bejaarden kunnen helpen met een zinvolle dagbesteding kunnen hun hart ophalen. Er valt heel veel te organiseren voor bejaarden die bij elkaar wonen. Het gebouw biedt voldoende mogelijkheden daarvoor. Daarbij komt dat er een zeer korte verbinding is met het nieuwe ziekenhuis, wat alleen maar prettig is in geval het nodig mocht zijn een bejaarde of verpleegbehoeftige over te plaatsen naar het ziekenhuis en andersom. Familieleden kunnen frequent hun oudjes komen opzoeken in Otrobanda, waardoor de levendigheid dit stadsdeel niet verloren gaat. Kortom, ik zie uiteindelijk meer voordelen in zo een constructie dan boven de bestemming bestuurskantoor, simpelweg omdat er reeds onderkomens zijn voor al die diensten. Weliswaar niet centraal, wat idealer zou zijn, maar zij functioneren reeds in hun huidige onderkomens. Aan een goede bejaardenwoningvoorziening centraal in Otrobanda gelegen, goed bereikbaar voor iedereen, daar is wel een behoefte aan en het is er nog niet. Vandaar mijn voorstel.
Rob Spong,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).