Ik matig mij bij gebrek aan kennis geen oordeel aan over de door Fennema beschreven zaak waarover in het Antilliaans Dagblad van 7 december onder de kop Éxcuses aan Hillen’ werd bericht. Van belang is wel dat de door Fennema beschreven verwikkelingen los gezien moeten worden van de verwikkelingen rond het Zambesi-onderzoek waaraan door Dohmen in de NRC zo’n ruime aandacht is besteed en dat zelfs geleid heeft tot het stellen van Kamervragen over de rol die de rechter-commissaris in deze zaak heeft gespeeld.
De geloofwaardigheid van de voor zijn journalistieke werkzaamheden met tal van prijzen gelauwerde Joep Dohmen heeft voor wat mij betreft niet in het minst geleden door het artikel van Fennema, die net als Dohmen emeritus hoogleraar is en die overigens ook bekend staat als een journalistiek icoon. Waar gehakt wordt, vallen nu eenmaal spaanders en de waarheid van de een is niet altijd de waarheid van de ander. Feit is dat als een aanklacht juridisch niet is bewezen dat niet hoeft in te houden dat er geen onrechtmatigheden zijn voorgevallen. Dat de beruchte Amerikaanse gangster Al Capone nooit is gevonnist voor zijn talrijke moorden betekent niet dat hij geen gewetenloze moordenaar was. Zijn toentertijd bij eenieder bekende moorden konden helaas niet worden bewezen.
Van twijfel aan en discussie over de vermeende schuld c.q. onschuld van Booi en El Hage zou echter minder sprake zijn geweest indien de toenmalige op Bonaire gevestigde rechter-commissaris het Openbaar Ministerie (OM) een langere tijd had gegund om hun onderzoek naar even genoemde heren af te ronden en er na dat onderzoek geen bewijs van betrokkenheid was gevonden. De door de rechter-commissaris aan het OM opgelegde te korte tijd maakte dat van een effectief onderzoek geen sprake kon zijn, zoals door het OM, na de confrontatie met de aan haar opgelegde tijdslimiet van hooguit zes maanden, zelf nadrukkelijk werd aangegeven. De betrokkenheid bij deze zaak van de machtige KLM, die geen enkel belang had bij een eventuele veroordeling van Booi en El Hage, was reden te meer voor het plaatsen van vraagtekens bij de objectiviteit van de door de rechter-commissaris aan het OM gegunde zeer korte tijd voor het afronden van hun onderzoek. Voor mij is met name de op grond van persoonlijke ervaring bestaande ernstige twijfel aan de integriteit van de toenmalige op Bonaire gevestigde rechter-commissaris reden voor voortdurende twijfel of het OM in deze specifieke zaak wel zo fout zat als door mr. Knoops wordt beweerd. Dat, nu deze zaak eenmaal is afgerond, het niet meer mag gaan over Booi en El Hage, betekent niet dat aan de rol van de toenmalige rechter-commissaris geen nadere aandacht zou mogen worden besteed. In een in de NRC gepubliceerd recent interview met mr. Knoops stelt Dohmen aan Knoops de vraag of het correct is dat de corruptiebeschuldigingen nooit inhoudelijk door de rechter zijn onderzocht. Mr. Knoops bevestigt dat dat klopt, waarop Dohmen stelt dat ze dus formeel niet van corruptie vrijgesproken zijn. Saillant detail: het OM stelde eerder dat er sprake was van een: ‘hoogst merkwaardig’ ( door de rechter-commissaris) ingrijpen in een vermeende corruptiezaak.
Advocaat Geert-Jan Knoops stelt ten slotte in verband met het Zambesi- onderzoek in een in de internetkrant Knipselkrant Curaçao gepubliceerde verklaring ‘dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van de rechtspraak in Caribisch Nederland’. Een statement dat helaas door steeds meer mensen nadrukkelijk wordt beaamd en als bedreigend voor de rechtszekerheid wordt ervaren.
Jose Eustatia
Curaçao

Naschift redactie: In reactie op het recente bericht in de NRC waarin werd gesteld als zou het Openbaar Ministerie door (OM) de rechter onvoldoende in de gelegenheid zijn gesteld de verdenkingen tegen Booi en El Hage adequaat te onderzoeken, laat advocaat Geert-Jan Knoops het volgende aan het Antilliaans Dagblad weten: ,,Formeel is het wel zo dat de zogeheten ‘corruptiezaken’ niet inhoudelijk zijn behandeld door het gerecht. Maar het Hof heeft in de verwijzingsbeschikking n.a.v. de klacht van de Fundashon Bon Gobernashon wel degelijk? overwogen dat er feitelijk geen basis voor de klachten inzake ‘corruptie’ bestond. Het OM heeft tijdens de klachtprocedure onderzoek gedaan naar deze beschuldigingen en daaromtrent nog meerdere ambtsberichten uitgebracht; het Hof vond dit dus onvoldoende voor verwijzing.” Ter voorkoming van misverstanden: De opmerking die de briefschrijver aan Knoops toedicht dat het slecht gesteld is met de rechtspraak in Caribisch Nederland had geen betrekking op de kwaliteit van de rechters, maar op het gebrek aan kwaliteit bij het Openbaar Ministerie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).