In een communiqué meldt de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) dat de ‘blame-game is begonnen’. Het Antilliaans Dagblad drukt het stuk van Sona hier integraal af. 
Hoewel Sona conform de opdracht van de Curaçaose regering orde op zaken stelt en geldverspilling voorkomt, is in de media een blame-game van start gegaan tegen Sona. Selectief wordt geciteerd uit een evaluatieverslag, waarin Sona niet gekend is en waarvan het geen kennis heeft, om er op een onverklaarbare manier uit te concluderen dat Sona van het project voor het nieuwe ziekenhuis voor Curaçao afgehaald moet worden. Zolang bestuur en directie van Sona geen kans hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud en correctheid van het vermeende evaluatierapport van GMN/FCW Legal (GMN staat voor het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu; terwijl FCW Legal het lokale advocatenkantoor is dat voor de evaluatie werd ingehuurd, red.) en de context waarin aanbevelingen zijn gedaan, kan Sona er moeilijk inhoudelijk op reageren. Afgaande op wat er vooralsnog over verschenen is in de lokale media, moet het Sona van het hart dat VK Architects uit België en het lokale advocatenkantoor FCW Legal tegen de vooraf gedane toezeggingen in het evaluatieonderzoek niet naar behoren en niet volgens de internationaal geldende regels voor evaluaties hebben uitgevoerd. Als Sona naar behoren wordt gehoord in deze evaluatie, dan zullen de conclusies heel anders luiden dan de vermeende conclusies die nu in de media zijn verschenen. Sona wordt nu meegesleurd in een blame-game zonder terdege te zijn gekend in het evaluatieonderzoek.De evaluatiecommissie heeft amper twee besprekingen van een uur gevoerd met een Sona-afvaardiging, waarbij de eerste ontmoeting alleen een kennismaking was. Desgevraagd is door de zegspersoon van de evaluatiecommissie in beide gesprekken toegezegd dat conform de internationale normen Sona in de gelegenheid gesteld zal worden om te reageren alvorens het rapport definitief gemaakt wordt. Meermalen heeft Sona ook de (toenmalige) regering er in brieven op gewezen dat in een juiste procedure hoor en wederhoor moet worden toegepast, maar de vorige regering (Whiteman, red.) heeft nooit op deze correspondentie van Sona gereageerd. 
De evaluatiecommissie heeft wel meer en intensiever contact gehad met Berenschot (International), belast met de uitvoering van het ziekenhuisproject. Dat kan Sona aantonen aan de hand van een declaratie ter waarde van 100.000 gulden die Berenschot bij Sona ingediend heeft voor de besprekingen met de evaluatiecommissie. Deze factuur heeft Sona niet vergoed, zoals ook andere buitensporige onkosten van Berenschot niet zijn vergoed zolang die niet degelijk worden onderbouwd.
Sona heeft goede hoop dat de nieuw aangetreden regering (Koeiman, red.) en vooral de kersverse minister van GMN (Zita Jesus-Leito van PAR, red.) het bestuur en de directie van Sona niet alleen in de gelegenheid zal stellen om kennis te nemen van de inhoud van deze evaluatie, maar ook om daar vervolgens een onderbouwd weerwoord op te bieden. Sona wil kenbaar maken dat Berenschot het eerdere vertrouwen van Sona heeft geschaad en de Curaçaose gemeenschap nu voor miljoenen meer wil laten opdraaien voor het ziekenhuisproject.
Bovenstaand communiqué werd maandag verspreid onder de media door Stichting Sona. De directie van Sona wordt gevormd door Reginaldo Doran en Tonnie Rossen, de Raad van Commissarissen van Sona bestaat uit Richard Hart en Mike Alexander.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).