Door Roy Evers
Het is verkiezingstijd in Suriname en verkiezingen zijn leuke dingen voor de mens. Verkiezingstijd is verkiezingsstrijd.
De heer A.T., voorzitter van het wetenschappelijk bureau van Abop (een politieke partij), vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de agrarische sector, om de drang naar een baan in overheidsdienst te ontmoedigen. (De boeren zitten natuurlijk liever aan een bureau in de airco dan op het land in de zon.)
De regering heeft met de sociale wetten een basisfaciliteit gecreëerd om groei van het ambtenarenapparaat te voorkomen. (Zullen de boeren wel niet leuk vinden.)
R.J., voorzitter van Ping, zegt dat het saneren van het overheidsapparaat minimaal acht jaar zal duren als hij aan de macht komt. Het overheidsapparaat is te log en dat komt door jarenlange patronagepolitiek. Hij wil het hele ambtenarenbestand met 40 procent verminderen en heeft hiervoor meer dan één regeertermijn nodig. (De ambtenaren die niet op hem gestemd hebben, moeten weg.)
Voorzitter R.A. van de Amazone Partij Suriname vindt dat de gemeenschap zelf initiatieven moet nemen om de afhankelijkheid ten opzichte van de overheid te verminderen. Hij wil zelfs de ambtenaren tegemoet komen door hen minder belasting te laten betalen. (Hij krijgt alle stemmen.)
Alle politieambtenaren horen gratis een bouwkavel van de Staat te krijgen, vindt Justitieminster E.B.. ,,Het moet geen hoofdpijn zijn voor mensen in deze organisatie. U moet een kavel krijgen en niet kopen. U bent kind van dit land.” Er zijn reeds voorbereidingen getroffen, verzekert hij. ,,Mocht het zo zijn dat ik terugkom op ditzelfde ministerie, dan weet u dat deze dingen in de pijplijn zitten”, zegt hij hardop.
Alle kandidaten van de politieke combinatie V7 hebben aandacht gevraagd voor het drinkwaterprobleem in district Commewijne. Het probleem zal gedecentraliseerd aangepakt worden, elke buurt zal een eigen watertoren krijgen en uit alle kranen zal water stromen. De president had een jaar geleden beloofd het probleem binnen zeven maanden op te lossen, maar daarvan is niets te merken. Mariënburg moet nog gebruikmaken van vies water. Dagelijks komt er maar een half uurtje water uit de kraan. Het water wordt met grote trucks aangevoerd. ,,Mensen die drie weken geleden al water hadden besteld, hebben tot nu toe toch geen water ontvangen”, zegt een woordvoerder. ,,Als V7 de verkiezingen wint, wordt dit probleem onmiddellijk opgelost.”
De burgers zitten niet stil. ,,Het is voor ons bijna een historische dag. Het is ons gelukt om een heleboel organisaties en personen bij elkaar te brengen. Dit is de afronding van de eerste stap”, zegt mevrouw S.G. namens het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. Het initiatief heeft elf beleidspunten geformuleerd, die volgens consultaties met de gemeenschap prioriteit horen te genieten in het regeerbeleid. Deze beleidspunten staan in het document ‘Voor Onze Toekomst’ dat gepresenteerd is aan parlementariërs, andere politici, ngo’s, het bedrijfsleven en zelfs de ambassadeur van de VS.
Het document geeft de prioriteiten aan voor de komende regeerperiode, ongeacht wie aan de macht komt. De prioriteiten zijn: kinderrechten, gender, gezondheidszorg, jongeren en sport, onderwijs, inheemse en tribale volken, ruimtelijke ordening, milieu, financieel-economisch en monetair beleid, decent work en ten slotte fundamenten voor de toekomst: democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Iedereen juicht het initiatief toe. (Zullen wij de politieke partijen opheffen?)
President B. vindt het belangrijk dat hij de verkiezingen wint. ,,Er moet een stringent economisch beleid gevoerd worden, willen wij in de komende jaren economische groei en ontwikkeling zien. Anders kan het behoorlijk mislopen met het land.” Het beleid dat hij heeft geïnitieerd moet voorgezet worden om de toekomst van het land veilig te stellen en te voorkomen dat de economie weer terugvalt.
,,Wij kijken naar de agrarische sector en hebben al een agrarisch plan opgesteld dat wij in de komende vijf jaar willen uitvoeren”, zegt de president. ,,Wij willen van Suriname de ‘voedselmand’ van de regio maken.” (Ik kan nergens sinaasappels vinden, ai baja).

royevers


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).