Het is opmerkelijk dat burgers en mogelijk ook instanties op Curaçao in de krant en via een rapport opgesteld in Washington erachter moeten komen hoeveel MOT-meldingen (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) er in 2013 zijn geteld. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, State Department, maakt er melding van in het jaarlijkse rapport over hoe landen omgaan met de strijd tegen witwassen van crimineel verkregen geld en terrorismefinanciering. Op het eerste gezicht lijkt het aantal van 13.553 veel. Maar een nadere analyse wijst uit dat het om minder meldingen gaat dan voorgaande jaren, terwijl het aantal sectoren dat ook meldingsplichtig is geworden juist fors is toegenomen. Dit zou normaal gesproken reden kunnen zijn voor de minister van Financiën en vooral ook de Staten om te vragen en uit te zoeken wat hier aan de hand is. Dan blijkt ook uit artikelen, waaronder een interview met het laatste MOT-hoofd in deze krant, dat het MOT al enige jaren ernstig achterloopt met het uitbrengen van de wettelijk verplichte jaarverslagen. De laatste verantwoording is over 2009. De achterstand van nu vier jaar moet zeer spoedig worden ingelopen. Verder dient uitgezocht te worden waarom de hoeveelheid meldingen daalt. De afname is volgens MOT zelf ‘het gevolg van de aanhoudende daling in rapportages van voornamelijk de casinosector, offshore banken en de trustsector’. Natuurlijk zijn MOT-meldingen nog geen verdachte meldingen; van de ruim 20.000 meldingen in 2009 werden er bijna 4.000 doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Maar er is toch wel alle reden voor extra alertheid. De manier bijvoorbeeld waarop MOT en OM zijn omgegaan met de later door burgerlijke pressiegroepen aan het licht gebrachte ongebruikelijke transacties inzake ex-premier Schotte, die nu onderdeel vormen van strafrechtelijke onderzoek, stemt niet gerust. Want het laatste wat Curaçao wil is op (nog meer) zwarte lijsten (komen te) staan. Ook al is het belang van de internationale financiële sector de afgelopen jaren teruggelopen - en ook al adviseert de Nederlandse professor en ex-staatssecretaris Vermeend van Fiscale Zaken Curaçao om de financiële sector ‘te vergeten’ en de pijlen op andere, nieuwe bedrijvigheid te richten - deze tak is nog altijd goed voor een flink deel van het totale werk en inkomen. Internationale organisaties als de FATF (Financial Action Task Force) en de club van de rijke en meest ontwikkelde landen OECD zijn streng en kijken constant kritisch mee. Dan moet een instelling als het MOT volledig op orde zijn.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).