In Europees Nederland is het ondenkbaar dat een bestuurder in wie een meerderheid van de volksvertegenwoordiging het vertrouwen heeft opgezegd, niet per direct opstapt. Voor Caribisch Nederland gelden kennelijk andere regels: hoewel de Eilandsraad van Bonaire een motie van wantrouwen tegen haar heeft aangenomen en daarvoor de leden van het Bestuurscollege al duidelijk hadden gemaakt verdere samenwerking onmogelijk te achten, blijft gezaghebber Emerencia tot 1 maart volgend jaar gewoon in functie.
Dat laatste was de uitkomst van overleg dat zij heeft gevoerd met minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ondanks de Haagse mores dat bestuurders die niet langer het vertrouwen genieten van het parlement of de gemeenteraad onverwijld hun taken dienen neer te leggen, liet Plasterk zich verleiden tot een halfbakken oplossing: Emerencia neemt ‘vrijwillig’ ontslag maar vertrekt pas volgend jaar. Een schoffering van de democratische grondregels. Maar als het om Caribisch Nederland gaat, meet Den Haag wel vaker met twee maten.
De coalitiefracties hebben vorige week geweigerd te vergaderen onder het voorzitterschap van de gezaghebber. Daarmee hebben zij een helder signaal aan zowel hoofdrolspelers Emerencia en Plasterk als het publiek gegeven het niet eens te zijn met de gang van zaken. Of de boodschap is overgekomen of niet, het moet wel bij deze ene keer blijven. Zoals de bevolking er recht op heeft een gezaghebber te hebben die het vertrouwen van de meerderheid geniet, heeft zij ook recht op dat het eiland wordt bestuurd en daarvoor is het nu eenmaal nodig dat de Eilandsraad besluiten neemt zodat het Bestuurscollege zijn werk kan doen.
De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd in januari een debat te willen met Plasterk over de ontwikkelingen in Caribisch Nederland. Het is te hopen dat de commissieleden, na zich drie jaar lang door de achtereenvolgende bewindslieden (dus ook Donner en Spies) te hebben laten afschepen met veel woorden en weinig daden, nu eindelijk eens een keer doorbijten en eisen dat Plasterk de regie neemt om goed bestuur op Bonaire te borgen. Want de kwestie Emerencia is niet een op zichzelf staand incident. Ook in de discussie over de positie van Rijksvertegenwoordiger Stolte heeft de minister bepaald niet krachtig geacteerd. Zowel de betrokken personen als de ambten hebben daardoor schade opgelopen. Dat rechtvaardigt nog eens extra de wens van de Kamer dat Plasterk vanaf nu minder lankmoedig optreedt.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).